TUNGVINT: Fastlege Bavan Balasingham, helsesekretærene Eli Sørby og Anne Lene Fredriksen og fastlege Bent Espen Joro må bestille laboratorieanalyser og sende henvisninger manuelt fordi verktøyet som skal kommunisere med sykehuset, ikke kan brukes. Foto: Privat Foto:

TUNGVINT: Fastlege Bavan Balasingham, helsesekretærene Eli Sørby og Anne Lene Fredriksen og fastlege Bent Espen Joro må bestille laboratorieanalyser og sende henvisninger manuelt fordi verktøyet som skal kommunisere med sykehuset, ikke kan brukes. Foto: Privat

Foto:

Fastleger fortviler: Må rekvirere lab-analyser på papir

I Lillehammer må fastleger krysse av på et papirskjema som sendes med bud til Sykehuset Innlandet for å bestille laboratorieanalyser til sine pasienter. Ved sykehuset må bioingeniørene skanne og legge inn informasjonen manuelt. Årsaken er en dom i EU som kan få konsekvenser for alle som håndterer personopplysninger.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I sommer ble «Privacy Shield-avtalen» mellom USA og EU/EØS opphevet av EU-domstolen. Den såkalte Schrems II-dommen gjør det dermed svært utfordrende for europeiske leverandører av elektroniske pasientjournaler (EPJ) å bruke amerikanske skysystemer for lagring av personopplysninger.

Ved Lillehammer-legene bruker alle fastlegene det elektroniske journalsystemet Pridok; et 100 prosents nettbasert EPJ-program. Det betyr at brukerne ikke behøver å installere noen programvare og at informasjonen lagres i en sky, ikke på datamaskinen.

For at Pridok skal kunne kommunisere med sykehusene, er de avhengig av en oppgradert versjon av interaksjonsverktøyet Dips Interactor.

Verktøyet finnes, i en pilotversjon, men de 2200 EPJ-brukerne som har valgt Pridok som EPJ-leverandør, får ikke ta det i bruk.

– I flere måneder har vi måttet gjøre alt manuelt. Krysse av på et papirskjema og sende det med bud til sykehuset. Det betyr utrolig mye ekstraarbeid og vi er skikkelig sure, sier fastlege Bent Espen Joro hos Lillehammer-legene til Dagens Medisin.

Det betyr utrolig mye ekstraarbeid og vi er skikkelig sure. Bent Espen Joro, fastlege hos Lillehammer-legene

På kontoret, som huset elleve leger, rekvirerer hver lege et sted mellom tyve og tretti prøver per dag, til mellom ti og tolv pasienter. Alt skjer manuelt.

Tar mye tid

I Sykehuset Innlandet HF sitter Anita Myrvik Kjærnli, IT-ansvarlig bioingeniør og koordinator for eksterne tjenester, og mottar papirbestillinger med bud. Bestillingene må hun deretter skanne inn og legge inn i datasystemet manuelt.

– Vi er veldig godt fornøyde med Dips Interactor, men når fastlegene ikke har tilgang til alle funksjonene, blir hele prosessen amputert. Det er forferdelig tungvint og tar mye tid, både for dem og for oss i laboratoriet, sier Anita Myrvik Kjærnli, som advarer:

– Vi ønsker å løfte denne saken fordi vi ønsker å gi våre rekvirenter det beste mulige tilbudet. Dette kan på sikt affisere legekontor i nesten hele Norge, minus dem i Midt-Norge. Det er svært viktig at Pridok-brukere får det samme tilbudet som dem som bruker andre leverandører av EPJ.

GODT FORNØYD: IT-ansvarlig bioingeniør Anita Myrvik Kjærnli er godt fornøyd med Dips Interactor, men synes det er synd at ikke Pridok-brukere har tilgang til alle funksjonene. 

      
        Foto: Privat
GODT FORNØYD: IT-ansvarlig bioingeniør Anita Myrvik Kjærnli er godt fornøyd med Dips Interactor, men synes det er synd at ikke Pridok-brukere har tilgang til alle funksjonene.  Foto: Privat

EU-dom skaper usikkerhet

Pilotversjonen av Dips Interactor var tenkt etablert i Norsk helsenetts Azure-tjeneste. Interactor var nærmest ferdig utviklet og Dips var klar til å begynne med produksjon. Men i sommer ble det avsagt en dom i det europeiske personvernrådet (EDPB). Avgjørelsen stikker kjepper i hjulene for alle som håndterer dataoverføring av personopplysninger mellom EU/EØS-land og tredjeland.

Veldig kort forklart: USAs føderale etterretningslover gir amerikanske myndigheter rett til tilgang til informasjon om personopplysninger fra amerikanske selskaper, også hos dem som opererer i utlandet.

Dette er et brudd på europeisk personvernregelverk, og EU-dommen fra i sommer stiller strenge krav til denne typen dataoverføring, for å sikre at europeeres personopplysninger blir like godt beskyttet etter overførselen til tredjeland som de blir i EØS.

En av hypotesene til journalleverandøren Dips er at den såkalte Schrems II-dommen fra EU-domstolen betyr at de ikke kan bruke selskaper, som amerikanske Microsoft Azure, som skyplattform – uten å bryte loven.

Mister kunder til private

Fire pilotlegekontor har testet ut verktøyet, og Datatilsynet anerkjenner at avtaler som ble inngått før dommen falt, eller i de første månedene etter, vil trenge noe mer tid på å innrette seg etter reglene.

Men nye avtaler, dersom de viser seg å bryte med reglene, ses på som en overtredelse foretatt mot bedre vitende. Derfor vil ikke Dips koble opp nye legekontor, som eksempelvis Lillehammer-legene.

Dette betyr igjen at fastleger som Joro enten må gå tilbake til et EPJ-system som fungerer lokalt, eller gjøre alt manuelt inntil en ny plattformløsning foreligger.

Et siste alternativ er å bruke private aktører som Unilab eller Fürst, noe mange gjør fordi de ikke vil bruke arbeidstiden sin til papirarbeid. Regningen går uansett til Helfo.

– Jeg har i økende grad begynt å sende til Fürst. Der er de selvsagt glade for dette, men det spørs om sykehuset er det, sier Joro.

Det har ikke lykkes Dagens Medisin å finne ut av hvor mye penger som kan gå tapt for sykehuslaboratoriene hvis stadig flere leger velger private laboratorier fremfor de offentlige.

Schrems II-dommen

 • EU-domstolen har avsagt en ny, prinsipiell dom om overføring av personopplysninger til USA, gjerne kalt Schrems II-dommen.
 • Dommen har fått navn fra den østerrikske personvernaktivisten Max Schrems, som krevde at det irske datatilsynet skulle stoppe overføringer av personopplysninger mellom Facebook Irland og Facebook Inc. i USA. Han begrunnet dette med at personopplysningene hans ikke var godt nok beskyttet i USA.
 • Kjernen i saken er forholdet mellom europeisk personvern og amerikanske overvåkingslover når personopplysninger blir overført fra Europa til USA.
 • Dommen tok stilling til hva som må til for at et selskap får lov til å overføre personopplysninger til USA.
 • Kilde: Datatilsynet
Powered by Labrador CMS