STOR INTERESSE: Det var stor interesse for posteren til Oddbjørn Straume, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, under kreftkongressen ESMO i Barcelona denne uken.  Foto: Lasse Moe
STOR INTERESSE: Det var stor interesse for posteren til Oddbjørn Straume, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, under kreftkongressen ESMO i Barcelona denne uken. Foto: Lasse Moe

Milepæl for norsk kreftstudie

Studien på medikamentet Bemcentrinib er godt tolerert av pasientene og har fått klarsignal for å inkludere flere pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Oddbjørn Straume, overlege ved Haukeland universitetssjukehus, leder en forskerinitiert studie på føflekkreft. Målet er å undersøke om tabletten Bemcentrinib, som er utviklet av Bioteknologiselskapet BerGenBio, kan gjøre dagens standardbehandling av føflekkreft bedre.

Da Straume presenterte studien på verdens største kreftkongress i Chicago i fjor, samlet det seg en kø av interesserte kreftforskere rundt ham. Nå er han på den europeiske kreftkongressen i Barcelona for å dele siste nytt om studien.

40 pasienter
– Vi er kommet halvveis i studien og har inkludert 40 pasienter. Det er for tidlig å si noe om effekt, og hovedfokuset vårt er på sikkerhet av behandlingen, sier Straume til Dagens Medisin.

Studien er nylig vurdert av en uavhengig datamonitoreringskomité, som har mulighet til å stanse studier dersom bivirkningene vurderes som for alvorlige.

– Analysen og opptellingen av bivirkninger viser økt forekomst av diaré, fatigue, stigende leverprøver og utslett, men som regel lavgradig. Konklusjonen er at behandlingen er godt tolerert og at vi kan fortsette studien. Det er en viktig milepæl for oss, sier Straume.

Leter etter markører
I den randomiserte studien får pasientene AXL-hemmeren bemcentrinib sammen med standardbehandling for føflekkreft med spredning, eller kun standardbehandling.

– Vi tror at man ved å hemme AXL-proteinet kan bidra til å øke responsraten og forlenge varigheten av responsen av standardbehandlingen. Men standardbehandlingen er allerede god med mange langtidsoverlevere. Det å få standardbehandlingen til å bli enda bedre, og vise det i en studie, er ikke så lett. Hovedpoenget med studien er derfor å finne prediktive markører for respons, det vil si at vi kan identifisere de pasientene som har nytte av denne tilleggsbehandlingen, sier Straume.

Må vente på resultater
Noen av pasientene i studien har fulgt studiebehandlingen i to år allerede, men forskeren sier det trolig vil gå ytterligere to år før man kan si noe sikkert om effekt. Planen er å inkludere totalt 80 pasienter.

– Studien inkluderer pasienter ved alle universitetsklinikkene i Norge, men inklusjonen har gått langsomt. Ahus (Akershus universitetssykehus, red.anm.) har nylig blitt klare for å inkludere pasienter i studien, og vi har store forhåpninger om at de vil inkludere mange pasienter, sier Straume.

Interessekonflikter: Studien foregår uavhengig av firmaet. Oddbjørn Straume opplyser at BerGEnBio dekker reiseutgifter og bidro til laging av posteren.

Powered by Labrador CMS