Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

KØ: Oddbjørn Straume møtte en tett vegg av interesserte forskere da han presenterte forskingen sin mandag.

KØ: Oddbjørn Straume møtte en tett vegg av interesserte forskere da han presenterte forskingen sin mandag. Foto: Anne Grete Storvik

Her ble det kø

Posteren til Haukeland-forsker Oddbjørn Straume var populær på verdens største kreftkongress.

Annons:

CHICAGO (Dagens Medisin): Da Dagens Medisin besøkte Oddbjørn Straume ved posteren hvor han presenterer forskningen sin, var det oppstått noe som kan minne om trengsel. Folk sto i kø for å få snakke med Straume:

Han står bak en randomisert studie der pasientene får AXL-hemmeren bemcentinib sammen med standardbehandling for føflekkreft med spredning, eller kun standardbehandling.

 Studien er forskerinitiert.

– Standardbehandlingen er bra, og har i løpet av de siste årene blitt veldig mye bedre enn før. Vi har flere medikamenter å spille på; både immunterapi og målrettet behandling, sier Straume.

 – I studien gir vi kombinasjonen basert på data fra tidligere studier om at AXL-proteinet spiller en viktig rolle for både resistens mot medisinen og også for utviklingen av resistens under behandlingen. Målet er å forlenge effekten av behandlingen som gis, og også øke responsraten.

Så langt er konklusjonen at behandlingen er gjennomførbar, forteller han.

Så langt er 23 pasienter inkludert, men flere skal inkluderes. Hvorvidt pasientene responderer på den nye behandlingen vil man først kunne se om ett til to år, ifølge Straume, men han legger til at kombinasjonen er godt tålt av pasientene.

Studien springer ut fra CCBIO, Centre for Cancer Biomarkers i Bergen.

– Her er vi veldig fokusert på å studere biomarkører til bruk i persontilpasset behandling. Vi har et stort biomarkørprogram der det samles inn blodprøver før, under og etter behandling, vevsprøver og data om livskvalitet og lignende, sier han.

Legemidlet som prøves ut i studien, bemecentinib, er utviklet av BerGenBio.

Straume oppgir at BerGenBio har betalt hans reiseutgifter.

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   5 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!