AGGRESSIV BEHANDLING: STEP-studien undersøkte om aggressiv blodtrykksbehandling hos eldre, men relativt friske pasienter med høyt blodtrykk, kan senke forekomsten av kardiovaskulære hendelser. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Foto:

Aggressiv blodtrykks-behandling reduserte kardiovaskulære hendelser

Resultater fra den kinesiske STEP-studien ble presentert under årets digitale hjertekongress (ESC).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

MÅ DISKUTERES: – Resultatene må diskuteres grundig i fagmiljøene før man eventuelt skal anbefale implementering, sier John Munkhaugen.

Studien undersøkte om aggressiv blodtrykksbehandling hos eldre, men relativt friske pasienter med høyt blodtrykk, kan senke forekomsten av kardiovaskulære hendelser.

John Munkhaugen, utdanningskandidat ved Ullevål sykehus, trekker studien frem som en av de mer interessante fra årets kongress.

– Det er en veldig stor studie med over 8000 randomiserte pasienter, sier Munkhaugen.

Stor reduksjon
Studien inkluderte 8511 pasienter fra 42 steder i Kina. Alle deltagere var mellom 60-80 år. Pasientene ble randomisert inndelt til enten å få intensiv behandling, systolisk blodtrykk mål under 130 mmHg, men ikke lavere enn 110 mmHg, eller standardbehandling, systolisk blodtrykk 130-150 mmHg.

– Det ble funnet en stor reduksjon i hendelser. Og etter tre og et kvart år var det 33 prosent lavere forekomst av hjerneslag, i tillegg til lavere forekomst av hjertesvikt og hjertedød. Det ble ikke funnet forskjell i sikkerhet for behandling.

I tillegg til måling av blodtrykk på legekontor ble blodtrykk hjemme overvåket via app på telefon. Alle studiedeltagerne fikk utdelt en hjemme-blodtrykksmåler som snakker med datasenter via appen. Hvis blodtrykk ikke ble målt regelmessig ble det sendt påminnelse på telefon.

– Dette er en stor og godt gjennomført studie. Det er et interessant og viktig funn at det er effekter av å senke blodtrykket under dagens anbefalinger også hos eldre pasienter.

– Må diskuteres grundig
– Vil dette ha betydning for praksis i Norge?

– Studiepopulasjonen var kun 66 år i snitt og de fleste hadde lite hjerte-kar sykdom. I klinisk praksis er det ikke aktuelt eller realistisk å ta sikte på å senke det systoliske blodtrykket til veldig lave nivåer (<130) hos dem med ateroskelrotisk hjerte-kar sykdom og stive kar. For dem kan blodtrykket bli for lavt og gi bivirkninger på lavt blodtrykk eller føre til nyresvikt.

– Men studien er et eksempel på at for utvalgte friske eldre pasienter er det en ytterligere gevinst å hente på å redusere blodtrykket lavere enn det vi anbefaler i dag.

– Resultatene må diskuteres grundig i fagmiljøene før man eventuelt skal anbefale implementering.

John Munkhaugen deltar på det digitale DM Arena møtet Hjerte/Post-ESC onsdag 8. september fra klokkel 16. til 18.

Interessekonflikt: John Munkhaugen oppgir å ha ingen interessekonflikt.

Powered by Labrador CMS