TA ANSVAR! – Mangel på stell, pleie og stimuli er noen av de kritikkverdige forholdene som vi i Verdighetsenteret protesterer mot, skriver artikkelforfatterne.
TA ANSVAR! – Mangel på stell, pleie og stimuli er noen av de kritikkverdige forholdene som vi i Verdighetsenteret protesterer mot, skriver artikkelforfatterne.

En verdig alderdom – også bak lukkede dører?

Det er på høy tid at vi tar ansvar i felleskap for at våre sårbare gamle skal få en verdig alderdom, også bak lukkede dører.

Publisert Sist oppdatert
Silje B. Eikemo
Silje B. Eikemo

I DOKUMENTARSERIEN «Omsorg bak lukkede dører» har NRK vist sårbare gamle som ikke får den omsorgen, pleien og behandlingen de har krav på – og fortjener. Mangel på stell, pleie og stimuli er noen av de kritikkverdige forholdene som blir fremstilt i dokumentaren.

Verdighetsenteret protesterer kraftig på at det skal være uverdige tilstander for våre gamle som har behov for helsehjelp.

KAMPEN OM TIDEN. Som et nasjonalt kompetansesenter innen eldreomsorg har Verdighetsenteret daglig kontakt med helsepersonell som arbeider med eldre. De forteller oss om en krevende arbeidshverdag hvor tiden hos den enkelte ikke strekker til, om stort sykefravær, ubesatte stillinger og høy turnover.

Aina Kolle
Aina Kolle

Utallige rapporter og forskningsartikler har påpekt dette, og med den mye omtalte eldrebølgen er dette dessverre en varslet krise.

Se også: Aldersangsten må ikke få sette seg

ETISKE DILEMMAER. Generelt yter helsepersonell i eldreomsorgen sitt ytterste for våre gamle, likevel opplever de daglig faglige og etiske dilemmaer. Skal de bli værende hos en pasient med udekkede behov, eller haste videre til neste pasient som venter? Basert på sine valg må de håndtere de reaksjonene som kommer. Å komme til kort over tid er en uholdbar situasjon for enhver ansatt uansett bransje. Dette er dessverre arbeidshverdagen for helsepersonell i eldreomsorgen.

I dokumentarserien blir vi kjent med modige sykepleiere og helsefagarbeidere som ikke ser noen annen utvei enn å varsle om et system og en praksis som strider med faglig og etisk kompetanse. Vi kan ikke akseptere at helsetjenesten er organisert på en slik måte at våre ansatte i førstelinjen blir utslitt på jobb.

INKLUDERING OG ENGASJEMENT. Det finnes ingen enkeltløsning; utfordringene er for omfattende. Det offentlige kan ikke løse dette alene. Vi trenger et inkluderende samfunn og et personlig engasjement fra hver enkelt. Verdighetsenteret foreslår derfor å:

· avklare tydelig hvilke oppgaver som skal utføres av det offentlige i fremtiden
· utarbeide realistiske budsjetter til kommunal eldreomsorg som sikrer rekruttering og motivering av kompetente ansatte
· arbeide gjennom folkeopplysning for et samfunn som ser på aldring, sårbarhet og sykdom som en naturlig del av livet
· bidra til at gamle våger å be om hjelp og omsorg fra familie og sivilsamfunn: Det er en styrke å være svak og be om hjelp, og
· tilrettelegge for at pårørende blir belønnet, verdsatt og avlastet når de gir omsorg til sine gamle.

Vi protesterer mot uverdige tilstander for våre gamle

ALLE MÅ TA ANSVAR. Ungdommer, voksne og pensjonister må engasjere seg og være villig til å gi av sin tid til våre eldste, og hver enkelt av oss må forberede oss på vår alderdom og egen siste levetid.

• Det må sikres at helsepersonell har oppdatert kunnskap og kommunikasjonsferdigheter i møte med personer med demens
• rolleavklaring må til for å sikre rett kompetanse på rett sted til rett tid
• behandlingsnivå ved alvorlig sykdom må avklares for å unngå unødig lidelse ved livets slutt.

Det er på høy tid at vi tar ansvar i felleskap for at våre sårbare gamle skal få en verdig alderdom, også bak lukkede dører.


Disclaimer: Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Senterets verdigrunnlag bygger på filosofien om et helhetlig menneskesyn og har et særlig fokus på etikk og den økende andelen av personer med demens. Verdighetsenteret er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet og har hovedkontor i Bergen med 19 ansatte, i tillegg til en filial i Oslo.

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 02-utgaven.

Powered by Labrador CMS