UNDER TI SEKUNDER: Leger i Trondheim sier det krever 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient. – Det tar under ti sekunder å forordne medisin for de som har lært seg løsningen. fremholder Nina Kongshaug i Helseplattformen.  Foto: Guro Kulset Merakerås

UNDER TI SEKUNDER: Leger i Trondheim sier det krever 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient. – Det tar under ti sekunder å forordne medisin for de som har lært seg løsningen. fremholder Nina Kongshaug i Helseplattformen. 

Foto: Guro Kulset Merakerås

Leger meldte Helseplattformen til Statsforvalteren

– Vi har diskutert saken med Statsforvalteren, og det er vurdert til ikke å gå ut over forsvarlig praksis eller pasientsikkerhet, sier Nina Kongshaug, direktør for medisin og analyse i Helseplattformen.

Publisert
Saken er oppdatert med opplysning om interessekonflikt

Legene ved Øya Legesenter er bekymret for uforsvarlig drift av legesenteret, melder Nea radio. 

Øya legesenter har brukt Helseplattformen som pasientjournalsystem i en måned. Sammen med Legevakten i Trondheim er de det første legekontoret som tar i bruk det nye pasientjournalsystemet i landet.

«Dette gjør oss alle bekymret for pasientenes sikkerhet»

I sin bekymringsmelding til Statsforvalteren skriver legene og helsesekretærene ved Øya Legesenter at Helseplattformen som system har store utfordringer som utgjør stor risiko for feil, manglende informasjonsflyt og oversikt over pasientene, samt at det medfører at arbeidet blir gjort med et betydelig redusert tempo.

De beskriver at dette gjør at de ikke makter å betjene pasientene på sine  lister på en faglig forsvarlig måte.

«Dette gjør oss alle bekymret for pasientenes sikkerhet» heter det i brevet, der legesenteret også forteller at de har krevd å få gå tilbake til sitt tidligere journalsystem frem til Helseplattformen er så funksjonelt at det kan brukes til normal klinisk drift.

Kravet er blitt avslått av helsedirektøren i Trondheim kommune.

«Ekstremt tungrodd»

I Midt-Nytt onsdag fortalte legene ved Legevakten i Trondheim at de internt kaller Helseplattformen “Helvetesplattformen” fordi de opplever systemet som ekstremt tungrodd.

Blant annet krever det 36 tastetrykk for å registrere at man har gitt en tablett paracet til én pasient, hevder de.

Det er denne omstendeligheten legene mener går ut over pasientene ved Øya Legesenter.

Det er ingen informasjon som har blitt borte, og det er ingen informasjon som har kommet på avveie. Nina Kongshaug

– Leger har også et ansvar

– Vi forstår at det er en krevende omstilling, men vi som leger har også et ansvar for å trygge befolkninga og si at vi får gitt øyeblikkelig hjelp og at vi får behandlet pasienter uansett IT-system og selv om et IT-system er i en innkjøringsfase, sier Nina Kongshaug, kreftlege og direktør for medisin og analyse i Helseplattformen.

Kongshaug sier til Dagens Medisin at de har vært i kontakt med Statsforvalteren og at det er vurdert til å ikke gå ut over forsvarlig praksis eller pasientsikkerhet. 

– Det er i så måte også konkludert med at det ikke opprettes noen tilsynssak på bakgrunn av dette, fremholder hun, men understreker:

– Det er helt forståelig at et nytt og komplekst system gir frustrasjoner og noe mer plunder og heft for enkeltleger på legevakten i starten, men vi har som fellesskap også et ansvar for å løfte blikket og se at det er for pasientene vi gjør dette. Dette vil bidra til at vi får en bedre og mer sammenhengende helsetjeneste når vi er i gang for fullt.

«Mer komplisert enn vi er vant til»

Nina Kongshaug viser til at Helseplattformen er mer komplisert enn man er vant til fordi det er et felles system.

– Det er mye informasjon som blir presentert i en arbeidsflate, men vi hjelper også de som ønsker det med å tilpasse arbeidsflaten med favoritter og forenklinger for de oppgavene man gjør ofte.  De som har hatt mulighet til å trene mye på forhånd har nok kommet raskere inn i det enn de som går få og travle vakter på legevakta, tror hun.

Mange av feilene som meldes inn skyldes manglende erfaring og oversikt i det nye systemet, redegjør Kongshaug.

– Og det er forventet. Så har det også vært en del tekniske utfordringer, både hos oss og hos våre samarbeidspartnere, og de har vi løst fortløpende. I tillegg trengs det altså mengdetrening, slik at situasjonen nå vil bli bedre og bedre. Det gjelder ved innføring av alle nye systemer.

«Det tar under ti sekunder»

– At kopier av lab-svar havner i en innboks man ikke finner er vel ikke helt ukjent fra før heller. Dette har vi konkret tatt tak i. Det er ingen informasjon som har blitt borte, og det er ingen informasjon som har kommet på avveie. Meldinger blir sendt og epikriser kommer frem, fastslår Kongshaug.

– Det tar under ti sekunder å forordne medisin for de som har lært seg løsningen. Da har vi i tillegg dokumentert det slik at alle kan se det samtidig, i stedet for at sykepleiere og andre skal lete etter dokumentasjonen på et papir etterpå, fortsetter hun.

Helseplattformen anerkjenner at det er tungt å skulle lære seg et nytt system med mye info i en travel arbeidshverdag.

– Det er også klart områder med forbedringsbehov, og vi justerer mye fortløpende basert på konstruktive tilbakemeldinger. Vi ønsker det samme, et nyttig verktøy og at den enkelte behandler har den informasjonen han/hun trenger for å behandle pasienten på en best mulig måte, oppsummerer Nina Kongshaug.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Interessekonflikt: Realf Ording Helgesen, en av legevaktslegene som er sitert til å være oppgitt over Helseplattformen, oppgir til Dagens Medisin å eie og være styreleder for selskapet Overhalla IT, som leverer datautstyr og konsulenttjenester til private og små bedrifter, blant annet legekontor. Selskapet er ikke forhandler eller leverandør av journalsystemer eller medisinsk-teknisk utstyr, oppgir Helgesen. Selskapet skriver på sin side at det blant annet tilbyr bedriftsløsninger i sky for legekontor og IT-pakke.

Powered by Labrador CMS