GJENNOMGANG: – Vi ønsker en gjennomgang av rubbel og bit, sier styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS til Dagens Medisin. Foto: DM-arkiv

GJENNOMGANG: – Vi ønsker en gjennomgang av rubbel og bit, sier styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS til Dagens Medisin.

Foto: DM-arkiv

Gransking skal legges frem i august

Styret i Helseplattformen AS vedtok mandag å bestille en ekstern gransking av e-helseprosjektets konsulentbruk. Resultatet skal legges frem på et styremøte den 26. august.

Det var Adresseavisen som først skrev at konsulentselskapet Ernst & Young (EY) har fakturert over en halv milliard kroner for en rammeavtale inngått i 2015. Dette til tross for at avtalen skulle være verdt i underkant av 100 millioner kroner.

Styreleder Helge Garåsen sier til Dagens Medisin at styret mandag vedtok tre bestillinger.

– Etter kort debatt ble følgende punkter enstemmig vedtatt:

  1. Styret ber om at revisor på neste styremøte legger frem en fullstendig gjennomgang av omfanget av konsulentbruken i Helseplattformen, herunder typen konsulenttjenester.
  2. Styret ber om at administrerende direktør til neste styremøte gir en begrunnelse for bruk og omfang av konsulenttjenestene.
  3. Styret ber om at det foretas en ekstern juridisk gjennomgang av benyttede konsulenttjenester i forhold til lov om offentlige anskaffelser.

Det inkluderer en gjennomgang av det som i saksutredningen til møtet beskrives som «minikonkurranser», for å klargjøre om anvendelsen av rammeavtaler er i tråd med gjeldende regelverk.

I saksutredningen står det:

«Helseplattformen har som avdeling i Helse Midt-Norge RHF og som selskap benyttet HMN RHFs øvrige rammeavtaler. Det er gjennomført mange minikonkurranser og en rekke konsulentselskaper leverer ressurser til Helseplattformen.»

– Vi ønsker en gjennomgang av rubbel og bit, sier Garåsen.

Her kan du lese Dagens Medisins saker om Helseplattformen.

Eksperter Adresseavisen har snakket med mener overskridelsen er brudd på loven. Styreleder sier til Dagens Medisin at de nå vil få en vurdering av det.

– Det er lov om offentlige anskaffelser dette handler om, vi må se om loven er fulgt eller ikke. Vi får vurdere konsekvenser når alt er på bordet.

Per januar 2022 var fakturaverdi knyttet til avtalen mellom Helseplattformen og konsulentselskapet Ernst & Young (EY) på rundt 557 millioner kroner inkludert mva., hvorav 159 millioner kroner gjelder perioden 2015 til og med april 2019 og fakturert HMN RHF.

– Av de 557 millioner kroner som er fakturert er 398 millioner fakturert fra april 2019 til og med januar 2022, har styret fått en begrunnelse for hvorfor det?

– Det er det vi ber om i punkt to; vi har behov for å vite om dette har vært nødvendig og hensiktsmessig bruk av ressurser.

– Har du en personlig mening om saken?

– Jeg vil ikke kommentere før jeg har alle fakta på bordet. Når jeg har det, vil jeg kommentere.

Aktuelt: Derfor er det mange klikk i Helseplattformen

Avtalen

Det var i 2014 at anskaffelse i Helse Midt-Norge RHF (HMN RHF), «Anskaffelse av program- og prosjektkonsulenter til PAS/EPJ anskaffelsesprogram – Rammeavtale» ble kunngjort.

Varigheten på anskaffelsen var satt til 3+1+1 år. I kunngjøringen ble det estimert en kontraktsverdi på mellom 6 og 70 millioner kroner, med forbehold om at både øvrige og nedre estimat kunne bli betydelig endret. I utlysningsteksten i kvalifikasjonsgrunnlaget ble det satt estimat på årlig uttak mellom 6 og 30 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift (mva.) med varighet på 3+1+1 år, det ble også her tatt forbehold om at avrop av tjenester kunne bli både høyere og lavere.

Adresseavisen har funnet at totalverdi på avtale inngått mellom HMN RHF og EY var på mellom 60 og 70 millioner kroner eksklusiv mva. med varighet på fem år.

I desember 2018 kom det en EU-dom som endret oppfatning fra at man kunngjorde estimater til at de skulle oppfattes som tak. Dommen var ukjent for Helseplattformen som i 2019 ble etablert som et eget aksjeselskap. Dommen betydde at verdi i kunngjøringen ble en grense for hva som kan utbetales gjennom rammeavtalen.

Adresseavisen skriver at eksperter avisen har snakket med sier at dommen i seg selv ikke er avgjørende, og at mangedobling av verdiestimat i en kunngjort kontrakt vil være budd på loven uansett.

Helse Midt-Norge RHF, som var avtaleparten så heller ikke at dommen skulle hatt konsekvenser for anskaffelsen som gjaldt Helseplattformen. I saksbeskrivelsen står det at man her burde ha gjort en juridisk vurdering og sett på muligheter for unntak, alternativt en intensjonserklæring eller gått ut på en ny anskaffelse.

Videre står det i saksutredningen at HMN RHF og Helseplattformen AS i løpet av den siste tiden har gått gjennom faktiske forhold i saken og er enige om at det er begått feil ved å ikke gjennomføre en juridisk vurdering etter at EU-dommen kom i desember 2018.

Powered by Labrador CMS