SKADET HJEMME: FHI publiserte onsdag sin årlige rapport over pasientskader i Norge. Den viser at de fleste skader i fjor skjedde i eller utenfor boligen.

Én av tre skader skjer i hjemmet

Boligen er stedet der flest skader seg, viser FHIs rapport over antall skader registrert i Norge i fjor. Flere kvinner enn menn skader seg hjemme.

Publisert Sist oppdatert

I fjor ble det registrert totalt 178.000 skader av ulik grad i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets rapport om pasientskadedata for 2023.

Rapporten kategoriserer skadene i blant annet aldersgrupper og hvor skadene skjedde.

56.447 av skadene skjedde innendørs og utendørs i bolig, noe som utgjør nær 32 prosent av alle skadene.

Store kjønnsforskjeller

I denne kategorien var det langt flere kvinner enn menn som skadet seg i bolig. 36 prosent av kvinnene som ble registrert som skadd i fjor, skadet seg innendørs og utendørs i bolig, mens andelen var 27 prosent hos menn.

Flest skader hos de unge

Nest flest skader skjedde i sportssammenheng eller på et idrettsområde. Der ble det registrert 26.940 skader eller 15 prosent av skadene. Her er det en overvekt av menn, 18 prosent, mens 12 prosent kvinner skadet seg i en slik sammenheng.

Generelt er det i aldersgruppen under 20 år det oppstår flest skader. Denne gruppen står for totalt 54.314 skader, eller over 30 prosent av alle skadene.

Folk over 80 år er aldersgruppen hvor det er færrest skader, men til gjengjeld er disse skadene ofte mer alvorlige, opplyser FHI.

De fleste skader skyldes fall

En overvekt av skadene (51 prosent) for alle aldersgrupper gjelder skader etter fall. Deretter er det sammenstøt/påkjørsler som skaper flest skader.

Det er aldersgruppen 20–39 år som dominerer kategorien for veitrafikkulykker, hvor én av tre er i denne aldersgruppen.

Sykkel er det vanligste fremkomstmiddelet ved veitrafikkulykker, etterfulgt av personbil/varebil. Ulykker til fots er på tredjeplass, mens elsparkesykler er på fjerdeplass.

Av alle skader totalt som ble registrert i fjor, resulterte de aller fleste med liten alvorlighetsgrad – 72 prosent. Moderat alvorlighetsgrad utgjorde 20 prosent, mens kun 3 prosent av skadene ble regnet som alvorlige. 4,5 prosent hadde ukjent skadeomfang.

Powered by Labrador CMS