- Studier har vist at leger vegrer seg for å avslutte legemiddelbehandling når slik informasjon mangler, sier SLVs Morten Finckenhagen.  Foto: Vidar Sandnes
- Studier har vist at leger vegrer seg for å avslutte legemiddelbehandling når slik informasjon mangler, sier SLVs Morten Finckenhagen. Foto: Vidar Sandnes

Leger kvier seg for å seponere medisiner - ber EMA ta grep

Legemiddelverket ber om at obligatorisk informasjon om seponering inkluderes i preparatomtalen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette kommer frem i et brev Statens legemiddelverk (SLV) har sendt den europeiske legemiddelmyndigheten EMA.

Her tar SLV til orde for at informasjon om seponering må inkluderes i preparatomtalene til legemidlene.

– Bør bli obligatorisk
Legemiddelverket skriver til EMA at retningslinjene i preparatomtalene (SPC) bør endres, og at informasjon om seponering bør bli obligatorisk.
I dag har de fleste preparatomtaler ingen, eller begrenset, informasjon om hvordan man skal seponere legemidler.

Svært mange legemidler kan seponeres direkte, men opplysninger om dette mangler.

– Den største utfordringen er de mange legemidlene som krever gradvis nedtrapping av dosen før seponering for å forebygge ubehagelige og risikable seponeringsreaksjoner, for eksempel betablokkere, SSRI, opioider og benzodiazepiner, sier Morten Finckenhagen i Enhet for riktig legemiddelbruk i Legemiddelverket.

Les også: Slår alarm om opioid-forbruket i Norge

– Noen legemidler har allerede litt informasjon om behov for nedtrapping, men opplysningene er gjerne spredt under ulike avsnitt og derfor vanskelige å finne for legene. SLV vil samle slik informasjon i et eget avsnitt, sier han.

Økt interesse
Han viser til at det internasjonalt er en økende helsepolitisk interesse for tiltak som kan forebygge uhensiktsmessig polyfarmasi.

 – Kampanjer som Medication without harm (WHO) og Kloke valg (Legeforeningen) beskriver disse utfordringene som en viktig årsak til pasientskader og død – og som en enorm utgift for samfunnet.

–  Manglende informasjon om seponering gjør at leger kvier seg for å ta pasienter av legemidler de ikke har behov for, sier Finckenhagen.

I 2018 ble det inkludert et nytt kapittel i Norsk legemiddelhåndbok som nettopp tok for seg «avmedisinering», der praktisk kunnskap om nedtrapping og seponering av legemidler står sentralt. Siden har det vært stor interesse for temaet, sier Finckenhagen, som er medforfatter av kapittelet.

– Siden kapittelet ble publisert, har Legemiddelverket hatt 24 undervisningsoppdrag om temaet i inn- og utland, forteller han.

Mangelfull info

– Har ikke legene hatt denne informasjonen tidligere?

 – Den er dessverre veldig mangelfull. Produsentene har ikke vært pålagt å vise denne frem. Slik informasjon finnes kanskje i en del av studiene som ligger til grunn for godkjennelsen. Men leger skal aldri være i tvil, og studier har vist at de vegrer seg for å avslutte legemiddelbehandling når slik informasjon mangler.

Powered by Labrador CMS