TYDELIGHET: Nominasjonen peker på hvordan FHI-direktør Camilla Stoltenbergs tydelighet og evner til samarbeid med andre aktører utenfor FHI har vært viktig for at den samlede norske pandemiresponsen framstår enhetlig og godt faglig fundert. Foto: Vidar Sandnes

TYDELIGHET: Nominasjonen peker på hvordan FHI-direktør Camilla Stoltenbergs tydelighet og evner til samarbeid med andre aktører utenfor FHI har vært viktig for at den samlede norske pandemiresponsen framstår enhetlig og godt faglig fundert.

Foto: Vidar Sandnes

FHI-direktør Camilla Stoltenberg får Helselederprisen 2022

– Stoltenberg har som leder for FHI vært hele Norges bakvakt i to år, med en faglig trygghet og stor tilgjengelighet for alt det som spesielt kommunene, men også øvrig helsetjeneste har stått i, sier Anders Mohn Frafjord, styreleder i NSH. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er en tverrfaglig medlemsorganisasjon og møteplass for helse- og omsorgssektoren. NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste.

Helselederprisen 2022 tildeles FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Stoltenberg har som leder for FHI vært hele Norges bakvakt i to år, med en faglig trygghet og stor tilgjengelighet for alt det spesielt kommunene, men også øvrig helsetjeneste har stått i, uttaler Anders Mohn Frafjord, styreleder i NSH, i en pressemelding. 

– Faglig trygghet
– Hun har også delt talerstolen med sine medledere slik at FHI har framstått med en samlet trygghet. Hun har vært åpen om dilemmaer, usikkerhet og feil når råd skal gis og beslutninger fattes. Åpenhet skaper tillit, sier Frafjord. 

Helselederprisen deles i år ut for 16. gang og det er NSHs styreleder Anders M. Frafjord og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som deler ut prisen på Lederkonferansen 3. februar.

Stoltenberg ble nominert av utbruddsgruppen i FHI for sitt sterke lederskap internt i FHI og som en samlende leder for fagkunnskapen ut mot befolkningen.

– Motivasjon for å orke litt mer
I nominasjonen fra ansatte i FHI vektlegges det at internt i FHI «har hun utvist stort lederskap i sin kommunikasjon mot de mange arbeidsgruppene som har jobbet lange dager og uker over en svært lang periode. Dette har vært med på å gi motivasjon for å orke litt mer og strekke seg litt lenger.»

I nominasjonen beskrives det at hun viser stor tillit til sine medarbeidere samtidig som hun alltid setter seg grundig inn i saker av faglig, strategisk og prinsipiell betydning for pandemien.

Videre fremheves følgende:

«Hun er alltid tilgjengelig for sine ansatte selv om hun har hatt urimelig stort arbeidspress i en svært lang periode. Hennes tydelighet og evner til samarbeid med andre aktører utenfor FHI har vært viktig for at den samlede norske pandemiresponsen framstår enhetlig og godt faglig fundert.»

NSHs styre uttaler at de takker for engasjementet i nominasjonsprosessen og at de støtter helhjertet opp om at Camilla Stoltenberg er verdig til å bli årets helseleder. 

Powered by Labrador CMS