Internasjonalt forskningsprosjekt ledes fra Norge

Innovative Medicines Initiative (IMI) lanserer mandag et internasjonalt femårig forskningsprosjekt, Gravitate Health.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

IMI er EUs satsing på innovasjon innen livsvitenskap og medisin.

Privat-offentlig samarbeid
Prosjektet, som har fått 200 millioner kroner i støtte, skal lage digitale løsninger som gir bedre tilgang til informasjon om egen helse og medisiner, samt styrke informasjonsforståelse for å sikre tryggere legemiddelbruk, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo (UiO).

Det offentlig-private samarbeidet ledes av UiO som offentlig aktør, og legemiddelselskapet Pfizer som aktør fra industrien.  

Koordinator for prosjektet er Anne Moen, som er professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

– Vårt mål er å sikre pasienter tilgang til å bruke relevant digital helseinformasjon. Disse verktøyene skal bidra til å gjøre dem sikrere på, aktive og delaktige i egen behandling, og oppmuntre til sikker bruk av medisiner for høy livskvalitet og god effekt av legemidlene, uttaler Moen.  

40 partnere i 15 land fra det sivile samfunn, akademia og industri, skal utvikle nye, brukerfokuserte digitale verktøy for å gi befolkningen tilgang til kvalitetssikret og relevant informasjon om medisinene de tar.

Prosjektet er finansiert av Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking, prosjekt 945334. IMI mottar støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations [EFPIA]. Det totale budsjettet er 18,6 millioner € - tilsvarende 200 millioner kroner, over en periode på 60 måneder.

Powered by Labrador CMS