VISER FREM: – Her er det bilder av det nære og de kjære. I tillegg er det mulig å kommunisere med pårørende via meldinger, forklarer Marthe Dyrud i Vilmer.

Foto: Lasse Moe

Jobber med løsninger for digital oppfølging

Flere norske grunderselskaper jobber med løsninger for digital oppfølging og kommunikasjon for personer på pleiehjem.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

EHIN (HELLERUDSLETTA / DAGENS MEDISIN): Under kongressen E-helse i Norge var det flere utstillere som jobber med løsninger for å følge opp eldre. 

Produktene og programmene kan være tidsbesparende, og nyttige i en fremtid hvor helsetjenesten konstant er under press som følge av en aldrende befolkning. 

Blant utstillerne på EHiN var Marthe Dyrud, salgsansvarlig i Vilmer AS. 

Selskapet leverer flere digitale opplevelsesformidlingstjenester. I tillegg har de også etablert en minnebok der livshistorien er digitalisert som ansatte på pleiehjem kan bruke som samtaleverktøy når de snakker med beboere. 

– Her er det bilder av det nære og de kjære. I tillegg er det mulig å kommunisere med pårørende via meldinger, forklarer Dyrud til Dagens Medisin. 

Album for samtaler
I nettløsningen er det album med korte bildetekster. I tillegg leverer selskapet løsninger for persontilpassede aktiviteter og opplevelser, og har laget en VR-tjeneste som lar beboere på pleiehjem oppleve områder de ikke har sett på lenge i 3D. 

– VR som plattform er veldig bra for å gi opplevelser av kjente og kjære ting i lokalmiljøet til de eldre. 

Dyrud forklarer at de har opprettet samarbeid med videregående skoler for å produsere lokalt innhold i Østfold. 

KAMERA OG APP: En annen som jobber med en digital tilsynstjeneste er Mariann Gansmoe i Easymeeting. Foto: Lasse Moe

– Dette er veldig bra for å skape gode samtaler. Totalt har 50 kommuner tatt våre løsninger i bruk.

Kamera og app
En annen som jobber med en digital tilsynstjeneste er Mariann Gansmoe som jobber med salg i Easymeeting. De leverer tilsynstjenestene Amigo og tilsynskameraet Nattuglen.

– Vi leverer produkter og tjenester for digitalt tilsyn, på dag og natt. Tjenestene blir produsert i Norge, er sikre og veldig rimelige, forklarer hun.

Kameraet Nattuglen er enkelt forklart et tilsynskamera som er innenfor trygge sikkerhetsstandarder og kan settes opp ute hos bruker. Nattevakt eller vaktsentral kan enkelt gjøre tilsyn til alle brukerne fra PC eller smarttelefon. 

– Med kameratilsyn får brukerne en bedre nattesøvn, uten å bli forstyrret, samtidig som helsepersonell sparer tid. Dette er spesielt kjekt nordpå, hvor mange i helsevesenet sitter i bil mesteparten av natta.

Amigo er en dagbesøkstjeneste som helsevesen, familie og venner kan bruke for å gjøre ekstra besøk digitalt.

TRÅDLØST: – Tidsbesparelsen kan være ganske stor, forteller Per Gunnar Gulliksen som er salgssjef i selskapet Digna Care, som leverer blåtann-sensorer for inkontinensprodukter.  Foto: Lasse Moe

Løsningen er en forenklet smarttelefonløsning, som leveres på et eget nettbrett.

– Beboere kan også bruke den til å holde kontakt med sine venner og etterhvert få inn den lokale gudstjenesten. Vi løser minst to store utfordringer. Det ene er ensomhet og den andre er bedre utnyttelse av nattjenesten.

Inkontinensoppfølging
En annen digital tjeneste som er norskprodusert og stiller ut på EHiN var fra vestfoldfirmaet Digna Care. Selskapet leverer en fuktsensor som monteres på inkontinensprodukter og varsler når pleietjenesten bør skifte bleier. 

– Dette fører til at man kan sjekke beboere mye mindre. Tidsbesparelsen kan være ganske stor, forteller Per Gunnar Gulliksen som er salgssjef i selskapet. 

Løsningen de leverer fungerer slik at det er en plastsensor som monteres på utsiden av inkontinensproduktet, og kommuniserer med en mobil bredbåndssender opp til skyen. 

Der varsler den via en app,  alle ansatte om en sensor detekterer fukt. 

Sensoren brukes på 10 institusjoner foreløpig, men Gulliksen har tro på at de kan tas i bruk på mange flere. I tillegg planlegger de utrulling i Sverige, og det er også vist interesse fra Spania og Portugal. 

– Det er mellom 30 og 40.000 beboere på pleiehjem som kan benytte løsningen. I Norge bor vi grisgrendt og vi er for få ansatte i helsevesenet. Vi har kartlagt hvor mange sengeskift de har på institusjonene som bruker dette, og mener at dette kan bidra til en besparelse på opp til 40-50 timer i måneden, per beboer. Dette er hovedsakelig på grunn av at helskift av senger og unødvendige sjekk av inkontinensprodukter tar mye tid. 

– Man trenger ikke gå inn til en beboer hvis appen viser at det er grønt.

Powered by Labrador CMS