UNDERVURDERT: Søvn er noe fastlegen bør fokusere mer på. Foto: GettyImages

UNDERVURDERT: Søvn er noe fastlegen bør fokusere mer på.

Foto: GettyImages

Halvparten av fastlegepasientene sliter med søvnen

Pasienter som besøker fastlegen er mer plaget av søvnproblemer enn andre, viser en ny studie fra UiB.  – Vi ser at søvn er noe fastlegen bør fokusere mer på, sier artikkelforfatter Sunniva Torsvik.

Publisert

I sin hovedoppgave i medisin ved Universitetet i Bergen har Torsvik ønsket å se nærmere på hvordan det står til med søvnen hos de som går til fastlegen. Hovedoppgaveprosjektet resulterte i en artikkel som er blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Family Practice, melder uib.no. 

I alt oppga nesten 50 prosent av pasientene at de hadde insomni og kroniske søvnproblemer med varighet over tre måneder. Nesten 18 prosent av pasientene sa de brukte reseptbelagte søvnmedisiner. Til sammenligning viser studier at om lag 10 prosent av den generelle befolkningen har insomni.

- Søvnlidelsen insomni ser man forekommer sammen med flere psykiske og somatiske sykdommer, som for eksempel depresjon, angst, kroniske smerter, diabetes og kols, sier medisinstudent Sunniva Torsvik til UiBs nettside.

Insomnia er vanlig

- Vi håper at vi med denne studien blant annet kan være med på å skape en slags bevissthet hos fastlegene om at insomni er vanlig, og at det er noe som det kan være lurt av fastlegen å ta opp med pasientene sine. For dette er ikke alltid noe pasientene tar opp selv, sier Torsvik.

Studien er en oppfølgingsstudie av en lignende studie med data innsamlet i 2014. Den studien viste også at kronisk insomni var utbredt blant pasienter som besøker fastlegen sin, og refererte til andre studier som så at søvnproblemer var noe fastlegene gjerne undervurderte.

Powered by Labrador CMS