RANDOMISERER: – I studien sammenligner vi de to høyaktive medikamentene som man kan velge i Norge, kladribin med rituksimab som er «off label», ved at vi randomiserer mellom de to behandlingene, forklarer Gro Owren Nygaard ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Vidar Sandnes

Presenterer studie på høyaktiv behandling

Overlege Gro Owren Nygaard presenterer sammenligningsstudie på kladribin og rituksimab på årets virtuelle MS-kongress.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Den virtuelle kongressen om multippel sklerose MS Virtual 2020 avholdes i helgen.

Kongressen avholdes virtuelt pågrunn av koronapandemien. Egentlig skulle samlekongressen ACTRIMS / ECTRIMS gått i Washington i september.

Blant de norske forskerne som skal presentere på kongressen, er den randomiserte studien på kladribin (Mavenclad) og rituksimab, som ledes fra Oslo universitetssykehus.

– Studien jeg presenterer er en klinisk multisenterstudie som 11 sykehus deltar i, forteller overlege Gro Owren Nygaard ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS).

Dagens Medisin har tidligere omtalt studien, da den startet opp i 2019. 


Sammenligner høyaktiv behandling

– I studien sammenligner vi de to høyaktive medikamentene som man kan velge i Norge, kladribin med rituksimab som er «off label», ved at vi randomiserer mellom de to behandlingene, sier Nygaard.
Pasientene som er aktuelle for studien har attakkvis MS (RRMS).

At et medikament er off label innebærer at det brukes utenfor den opprinnelige markedsføringstillatelsen som legemiddelet er registrert for i Europa.

– Det er aldri gjort en randomisert studie mellom et høyaktivt medikament og rituksimab tidligere og man har ikke sammenlignet disse to behandlingsprinsippene. Derfor tenker vi at dette er spennende.

Nygaard forteller at de kun vil presenterer studieplanen, oppsettet på studien og hvorfor forskningsgruppen mener denne studien er viktig, under årets kongress.

– Dette gjør jeg jo for at det skal bli oppmerksomhet rundt studien og fordi jeg tenker at vi trenger denne type studier i verden. I tillegg vil jeg presentere hvordan vi ligger an. Vi skal inkludere 264 pas på to år. Nå så har vi 55 pasienter ifølge posteren. I praksis er det noen flere. 

Kan få spørsmål digitalt
– Dette er jo en virtuell kongress. Hvordan foregår presentasjonen?
 

– Jeg har laget en powerpoint på forhånd. Dennee skulle vi legge til tale på, men på grunn av noen praktiske grunner har jeg kun laget en selvforklarende powerpoint-presentasjon.

Nygaard peker på at det følgelig blir annerledes å presentere i en virtuell kongress, enn å vise frem posteren i virkeligheten.

– Kongressen legger opp til at man skal kunne sende elektroniske spørsmål via konferansen. Hvordan dette faktisk vil fungere , aner jeg ikke, men det kan jo være at dette er en god måte å kommunisere på.

– Hva forventer du av tilbakemelding? 

– Jeg håper at vi får kritiske spørsmål og at studien er av interesse for resten av verden. Vi håper jo at det blir oppmerksomhet rundt bruken av off-label, og viktigheten av randomiserte forsker-initierte kliniske studier. Jeg mener vi trenger flere studier som denne i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS