Avdelingsdirektør Terje Wistner i KS. 

Foto:

– Vi mener at kommunene må kompenseres fullt ut for de nasjonale e-helseløsningene

KS er fornøyd med mer penger, men mener kommunene bør få kompensert underdekningen av nasjonale e-helseprosjekter fullt ut. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Da regjeringen lanserte revidert nasjonalbudsjett i forrige uke, la de åtte millioner kroner på bordet i kompensasjon til kommunene for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Dagens Medisin har hørt med Helse- og omsorgsdepartementet hvordan pengene skal fordeles.

De svarer at de samme fordelingsnøklene som Norsk helsenett bruker i sammenheng med fakturering for betaling av kostnadene til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene, skal brukes.

Det betyr at kort forklart at pengene fordeles på hver kommune, basert på utgiftsbehov, vektet etter andel innbyggere i aldersgruppene 0-22 år, 23-66 år og 67 år og oppover. I tillegg er det en rekke tilleggskriterier. 

– Fortsatt en underdekning
Terje Wistner, avdelingsdirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS), skriver i en e-post til Dagens Medisin at de mener det er positivt at kompensasjonen til kommunene er økt med åtte millioner kroner.

– Samtidig er det fortsatt en underdekning for 2022 som kommunene må dekke selv om de ikke benytter løsningene.  Vi mener at kommunene må kompenseres fullt ut for de nasjonale e-helseløsningene. I tillegg mener vi det er uheldig å tvinge kommunene til å ta i bruk og betale for statens løsninger, uavhengig av bruk. Kommunene har vist stor vilje til å ta i bruk og betale for nasjonale tjenester de har nytte av. Derfor har KS ment at en lovregulering om plikt ikke er nødvendig, skriver han.

Han skriver videre at KS mener det er viktig at prismodellen evalueres innen 2024 slik Stortinget ba om i behandlingen av loven.

I revidert nasjonalbudsjett legges det også opp til at de fire regionale helseforetakene skal få 14,1 millioner kroner, også de for å dekke opp en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2022.

Powered by Labrador CMS