Etter flere år ser det for mange leger i Danmark fortsatt mørkt ut når det kommer til Sundhedsplatformen. I Norge skal tilsvarende journalsystem tas i bruk neste år.

Foto:

Sundhedsplatformen i Danmark får fortsatt kritikk fra legene

Den danske Sundhedsplatformen har samme leverandør som Helseplattformen - som skal innføres i Helse Midt.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I en ny brukerundersøkelse om det danske Sundhedsplatformen, som tilsvarer den kommende Helseplattformen som skal innføres i Helse Midt, kommer det frem at hver andre lege fortsatt er misfornøyd.

På tvers av alle medarbeidergrupper er hver tredje uenig i at Sundhedsplatformen gir et godt overblikk over pasientforløpet, understøtter god pasientbehandling, samt understøtter pasientforløp på tvers av avdelinger, skriver danske Dagens Medicin,

Det felles journalsystemet ble rullet i to danske regioner i 2017. Systemet fikk massiv kritikk i årevis, og danske medier har rapportert hyppig om problemene det har skapt for legene og andre brukere.
Danske politikere tok også til orde for å skrote hele systemet.

Det er den amerikanske leverandøren Epic, som leverer Sundhedsplatformen.

Epic er også leverandør av den norske Helseplattformen, som innføres i Helse Midt.

Brukerundersøkelsen i Danmark er utført blant 49.862 ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvorav 14.628 svarte. Dette gir en svarprosent på knapt 30.

Blant annet viser undersøkelsen at 53 prosent av legene enten fortsatt er «meget utilfredse» (19 prosent) eller utilfredse (34 prosent).

Lege ved Kardiologisk avdeling Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Thomas Emil Christensen, sier til danske Dagens Medicin at systemet er «beregnet til å sende regninger, ikke til å journalføre».

– Og det kommer aldri til å bli veldig bra, uansett hvordan man forsøker å tilpasse det. Det er helt vanvittig at man har brukt så mye tid og så mye ressurser på å oppnå den svært lille forbedringen som brukerundersøkelsen viser. Det er fullstendig uakseptabelt, sier han til avisen (krever innlogging).

Men lederen av regionrådet i Region Sjælland, Heino Knudsen, uttaler i en pressemelding at medarbeidernes vurdering peker riktig vei, og at flere ansatte opplever at pasientjournalsystemet understøtter det daglige arbeidet med pasientene.

Her til lands har både Helseplattformen og Helse- og omsorgsdepartementet forsikret at man har gjennomgått nøye erfaringene fra Danmark, og lært av feilene de har gjort slik at det samme ikke skal skje igjen når Helseplattformen skal innføres.

Helseplattformen som skal innføres i helse Helse Midt-Norge, koster opp mot 3,3 milliarder kroner, og har ansvaret for å gjennomføre innføringen av ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus og kommuner. Det er både et prosjekt og et selskap.

Den er imidlertid forsinket, og skulle egentlig rulles ut i november 2021 - først på St. Olavs hospital, i Trondheim kommune samt to fastlegekontor i Trondheim. Styret har imidlertid godkjent en revidert plan for innføring av Helseplattformen: Løsningen kan settes i drift i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital i månedsskiftet april-mai 2022.

 Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune og skal forvalte kontraktene med leverandørene Epic (journalløsning) og IBM (identitets- og tilgangsstyring).

Powered by Labrador CMS