NYTT OG DYRT IT-SYSTEM: Hverdagen blant annet ved Radiumhospitalet skal forenkles med IT-systemet Helselogistikk.
NYTT OG DYRT IT-SYSTEM: Hverdagen blant annet ved Radiumhospitalet skal forenkles med IT-systemet Helselogistikk.

IT-prosjekt i Helse Sør-Øst blir en milliard kroner dyrere

Datatilsynet har advart mot prosjektet, som kan føre til at norske pasientdata lagres i USA.

Publisert Sist oppdatert

Helselogistikk skal gjøre det lettere å administrere pasientflyt og bedre effektiviteten på sykehusene, ifølge Helse Sør-Østs egne nettsider. 

For pasientene vil innføringen av Helselogistikk blant annet bety at de selv kan registrere sin ankomst og betale digitalt ved avreise.

  Ifølge NRK vil Helselogistikk koste rundt en milliard kroner mer enn opprinnelig budsjettert. Nå ligger prosjektet an til å koste over 1,7 milliarder kroner. For to år siden lød budsjettet på 700 millioner kroner.

  – Kostnadene ved prosjektet overskrider de konkrete beregnede gevinstene de neste 8-10 årene. Det totale prosjektet fremstår ikke lønnsomt i denne perioden. Det er klart problematisk og uheldig at dette ikke har vært kjent tidligere, sa administrerende direktør Terje Rootwelt til styret 11. mai i år, ifølge NRK.

  Saken ble først omtalt i Drammens Tidende (for abonnenter).

Datatilsynet har advart

15 sykehus i Helse Sør- Øst skal ta i bruk Helselogistikk. Helseforetaket har inngått avtale med selskapet DNV Imatis, som igjen har inngått avtale med et irsk datterselskap av Microsoft. 

Datatilsynet advarer om at USA ikke er ansett som et trygt land å sende slike opplysninger til, og ber dem sette på bremsen, ifølge NRK. I 2020 falt den såkalte Schrems II-dommen i EU-domstolen, som slo fast at det var ulovlig å lagre visse typer persondata i amerikanske skyløsninger.

Datatilsynet har sagt at en løsning er at Helse Sør- Øst venter med skytjeneste inntil EU og USA er enige om en avtale om deling av personopplysninger. Det har Helse Sør-Øst ifølge NRK ikke tid til. 

Christian Grimsgaard er ortoped og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus. Han sier til NRK at han og de andre ansattrepresentantene ønsker å få alternativer på bordet. 

– Vi mener at vi burde ha en løsning som ikke er altfor dyr, og ikke en løsning som det er befestet så mye risiko ved og om det er gjennomførbart. Risikoen er også at løsningen kan bli stoppet av Datatilsynet eller andre tilsyn fordi de mener at datasikkerheten er for dårlig, sier Grimsgaard.

Starter i Drammen og på Radiumhospitalet

I sin anbefaling til styret skriver administrerende direktør at de nye sykehusbyggene i Drammen og på Radiumhospitalet må prioriteres for å gi det han kaller de forventede effektivitetsgevinster, og at de andre helseforetakene må vente. 

«Det er fortsatt tydelig risiko i prosjektet, og det må sikres en trygg og stegvis innføring som tar i bruk den funksjonaliteten som gir størst verdi for sluttbrukerne. »

  Han skriver også at leverandørene må følges tett opp slik at de leverer

  god kvalitet i utviklingsarbeidet. 

  Hverdagen skal forenkles fordi man reduserer dobbeltregistreringer og automatiserer oppgaver. Noen oppgaver flyttes over til pasientene. Systemet skal også gi bedre informasjon om pasientforløp, aktivitet, bemanning og kapasitet.

Powered by Labrador CMS