PRESSEKONFERANSE: Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og divisjonsdirektør Johan Torgersen, holdt i dag en halvtimes pressekonferanse om mulig spredning av koronaviruset SARS-CoV-2.  Foto:
PRESSEKONFERANSE: Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og divisjonsdirektør Johan Torgersen, holdt i dag en halvtimes pressekonferanse om mulig spredning av koronaviruset SARS-CoV-2. Foto:

– Kan føre til at man må stoppe planlagt aktivitet i sykehusene

Under en pressekonferanse hos Helsedirektoratet la direktør Bjørn Guldvog frem noe av beredskapsplanen Helsedirektoratet legger for primær- og spesialisthelsetjeneste for å håndtere sykdommen COVID-19.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

STORO (DAGENS MEDISIN): Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet startet med å minne om enkle smittetiltak og oppfordret til at man må huske de viktigste tiltakene for å unngå smitte.

– Håndvask, passe på hvordan man hoster og at man tar kontakt med helsetjenesten gjennom telefon, dersom man blir syk eller urolig for å være smittet, sier han.

– Ikke møt opp på legevakten, presiserte Guldvog.

Andre tiltak er oppsporing av dem som er smittet forklarte helsedirektøren og viste til at dette er noen av de viktigste tiltakene «vi har for å holde smittetrykket nede i Norge».

– Men vi kan komme i en situasjon hvor det er mange smittede samtidig. Vi ønsker å bremse spredning, slik at færrest mulig er smittet samtidig. Dette er viktig for å sikre at alle pasienter får god oppfølging – både dem som har koronavirus, eller andre sykdommer.

Guldvog sa at de er forberedt på å sette inn kraftige tiltak i helsetjenesten.

– Vi jobber ut i fra at vi kan få en situasjon hvor strekken i intensivbehandling som kan overstige dagens kapasitet.

SE PRESSEKONFERANSEN HER:

25 prosent-scenario
Guldvog viste til at Folkehelseinstituttet har bedt direktoratet om å ta utgangspunkt i en smittesituasjon hvor en av fire i befolkningen får smitte.

Det vil få en alvorlig konsekvens for den norske helsetjenesten.

– Det kan medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer kontakter helsetjenesten på grunn av sykdom. Det kan føre til 14.000 – 16.000 ekstra innleggelser. Vi kan tenke oss at det er behov for fra 1400 – 800 ekstra som må til intensivbehandling.

– I en slik situasjon må så og si all slags planlagt behandling utsettes i helsetjenesten. Så vi må legge planer for hva vi skal gjøre, dersom vi må utsette den planlagte delen at tjenesten. Det kan bli nødvendig hvis vi får så mange smittede samtidig, i en kortere periode. Jeg understreker hvis, fordi vi har effektive tiltak med tanke på å unngå at vi kommer i den situasjonen, men vi må planlegge for den.

Ber om utredning
SV ber i dag helseminister Bent Høie om en redegjørelse om situasjonen for Corona-viruset.

– Når Helsedirektoratet tar høyde for at opp mot en fjerdedel av befolkningen kan bli berørt, har vi potensielt en veldig alvorlig situasjon. Da må vi også ta det på alvor fra Stortinget, sier nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette kan bli en stor jobb for både sykehus, beredskapsapparatet og andre deler av helsevesenet. Da må Stortinget være klare til å handle raskt hvis det trengs.

– Helseministeren skal ikke være i tvil om at Stortinget støtter opp under arbeidet i den akutte situasjonen vi er i nå. Men vi trenger mer informasjon om situasjonen vi er i nå, og derfor bør helseministeren så raskt som mulig redegjøre Stortinget om koronaviruset. 

Powered by Labrador CMS