Preventiv kardiologi: – Nye og flotte retningslinjer

John Munkhaugen, seniorforsker ved Drammen sykehus, pekte under fagseminaret DM Arena Post ESC 2021 på at det må prioriteres tid og ressurser på forebyggende arbeid innen kardiologi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Det har skjedd mye siden forrige retningslinjer, uttalte Munkhaugen i sitt foredrag om nye preventive retningslinjer innen kardiologi.

Munkhaugen fortalte om den nye to-trinns tilnærmingen som er inkludert i de nye retningslinjene.

– Det er nye og flotte fremskritt, uttalte Munkhaugen.

Se hele innlegget til John Munkhaugen øverst.

Individuelle anbefalinger
Når det gjelder individuelle anbefalinger i retningslinjene beskrives det blant annet at man skal redusere sittestilling, ha mest mulig fysisk aktivitet- inntil fem timer hver uke, absolutt røykeslutt- også tross vektøkning, og maks 100 gram alkohol- tilsvarende 8-9 enheter i uken.

For psykisk sykdom, stress og søvn anbefales det å identifisere og henvise til stress-mestring. Det skal også gis støtte til livsstilsendringer og etterlevelse.

Munkhaugen uttalte at det er positivt at retningslinjene er mer persontilpasset. I retningslinjene er det også laget livsstils-modeller som kan brukes som kommunikasjonsverktøy med pasient.

– Slik vil vi kunne unngå å over- og underbehandle pasienter.

Sentrale utfordringer
– Vi må vedta og formidle retningslinjene, slik vi gjør her i dag. Det trengs også å forske mer på implementering for å få dette inn i klinisk praksis.

– Men retningslinjene er anbefalinger og ikke lover, nå skal vi diskutere disse i fagmiljøene, uttalte Munkhaugen.

Powered by Labrador CMS