– Unaturlig at alt initiativ spilles over til industrien

Apotekforeningen mener legemiddelindustrien har for stor innflytelse over foreslått ordning der flere legemidler skal gjøres reseptfrie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I Legemiddelmeldingen uttalte regjeringen at den ønsker å innføre farmasøytutlevering av legemidler. Statens legemiddelverk har fulgt opp med å foreslå en ordning kalt «risikominimeringstiltak», der medikamenter kan få reseptfritak mot at de kun utleveres etter at pasienten har fått veiledning og informasjon fra apotekansatte.

I det anbefalte opplegget, er det opp til legemiddelselskapene å søke om å få produktene sine inn i ordningen. I tillegg er det produsentene som har fått i oppgave å utarbeide informasjons- og opplæringsmateriellet som skal brukes av apotekene.

Ønsker sterkere styring
Ifølge Apotekforeningen har legemiddelindustrien fått for stor innflytelse i den foreslåtte ordningen. Foreningen mener myndighetene burde ha tatt sterkere styring, i tråd med helsepolitiske mål om å bekjempe feil legemiddelbruk.

– Vi synes at myndighetene burde ha styrt hvordan denne ordningen utvikler seg i litt større grad enn de gjør nå. Det kunne vært ved at de ga seg selv en tydeligere rolle med tanke på hvilke legemidler og hvilke legemiddelgrupper man ønsker å inkludere i denne reseptfrie ordningen, uttalte Apotekforeningens administrerende direktør Per T. Lund under DMTV-debatten:

– Det som kan skje nå, er at alt initiativ ligger hos legemiddelselskapene. Da kan man tenke seg en situasjon hvor enkeltprodukter blir søkt inn i denne ordningen, og ikke andre samme produkter av samme generiske type eller i samme terapeutiske klasse. Da kan det oppstå uklarheter om hvilke legemidler som er i ordningen, og hvilke som er utenfor ordningen, og det synes ikke vi er en trygg vei til riktig legemiddelbruk.

– Må være kommersielt interessant
Seniorrådgiver Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien (LMI) mener på sin side at ordningen må være kommersielt interessant for industrien dersom den skal bli en suksess.

– Det advares mot en ordning som styres av kommersielle interesser heller enn helsepolitiske mål. Mener du den skisserte ordningen er i tråd med helsepolitiske mål?

– Ja, hvis det helsepolitiske målet er å gjøre legemidler lettere tilgjengelig uten resept, slik at det blir enklere for folk å få tak i en del vanlige medisiner, så gjør det jo det, uttalte Ulltveit under DMTV-debatten.

På statsrådens bord
Legemiddelverket avsluttet nylig en høring om regelendringene som skal til for å iverksette ordningen. Dermed er det nå opp til helseminister Bent Høie (H) å avgjøre hvorvidt den skal innføres.

– Jeg tror han har litt begrenset spillerom. Nå ligger det et forslag på bordet, som vi må forholde oss til – nå er det snakk om en reseptfri gruppe legemidler som skal etableres. Vi har vært veldig tydelig på at vi synes det er unaturlig at alt initiativ nå spilles over til industrien, utalte Lund under debatten.

Powered by Labrador CMS