LOKALE KODER: Dersom det er nødvendig eller ønskelig å fange opp denne pasientgruppen i helseforetakene kan det opprettes lokale, administrative koder, redegjør E-helsediraktoratet.  Foto:

LOKALE KODER: Dersom det er nødvendig eller ønskelig å fange opp denne pasientgruppen i helseforetakene kan det opprettes lokale, administrative koder, redegjør E-helsediraktoratet. 

Foto:

Slik skal helsehjelp til flyktninger kodes

Koden for «offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling» skal bare skal brukes når informasjonen er relevant for helsehjelpen som er gitt, understreker Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har de siste dagene fått flere spørsmål om bruk av diagnosekoder for flyktninger som får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skriver de i en nyhetsmelding.

I meldingen presiseres det at opplysninger om nasjonalitet og oppholdssted er ikke diagnostisk informasjon og skal ikke registreres med diagnosekoder.
Diagnosekoder skal brukes for hovedtilstand og andre tilstander som skal kodes. Disse er definert i årets kodeveiledning fra Direktoratet for e-helse, avsnitt 2.2 slik:

  • Hovedtilstanden er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen, bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen. Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.
  • Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden eller som oppstår i løpet av behandlingsperioden, og som blir gjenstand for undersøkelse, behandling eller vurdering, som det må tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.

ICD-10-koden Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling bare skal brukes når informasjonen er relevant for helsehjelpen som er gitt. Den skal ikke brukes rutinemessig hos alle flyktninger, understrekes det.

Powered by Labrador CMS