IT-leverandørene sendte bekymringsmelding

I en felles henvendelse fra de eksisterende journalleverandørene, uttrykkes det sterk bekymring for Direktoratet for e-helses valg av konsept for nasjonal kommunal journal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I brevet, som IKT Norge sendte Helse- og omsorgsdepartementet i august i fjor på vegne av alle eksisterende journalleverandører, kommer de med kritikk av Direktoratet for e-helses valg av konsept for nasjonal kommunal journal.

De mener rådet som Helse- og omsorgsdepartementet fikk om valg av konsept, ble gitt på utilstrekkelig grunnlag:

Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge. Foto: IKT Norge

–  Ingen av de undertegnende leverandører har fått anledning til å bidra til utredningen, til tross for både tilbud og forespørsler om dette, og til tross for utstrakt erfaring og kompetanse om løsninger for norsk helsevesen, heter det i brevet.

–  Vi har konkrete forslag for hvordan man raskt kan oppnå resultater med sterkere leverandørsamarbeid, koordinering og styring fra myndighetene, eksempelvis på områdene Helsenorge.no, e-resept, KjerneJournal og elektronisk meldingsoverføring.  Vi som bransjeorganisasjon er heller ikke kontaktet eller bedt om innspill, dette er både overraskende og en potensiell feilkilde for beskrivelsen av de ulike konseptene. Vi mener derfor at rådet departementet har fått er gitt på et utilstrekkelig grunnlag, skriver IKT Norge.
Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, sier de i etterkant ble invitert til møter i både Direktoratet for e-helse og i Helse- og omsorgsdepartementet.

–  Jeg opplever nå at vi er inne i en konstruktiv dialog, sier han til Dagens Medisin.

Syversen sa til Dagens Medisin forrige uke at de mener det finnes bedre måter å ivareta behovene på enn det som konsekvensutredningen landet på.

–  Vi mener man ikke kan kjøpe seg frem til en løsning for å løse et problem for alle de 291 kommuner.

I brevet de sendte i auguast i fjor peker IKT Norge også på flere punkt de mener er uheldig:

–  Hensynet til å ivareta et velfungerende leverandørmarked ikke er vektlagt.  Konseptvalget kan i ytterste konsekvens legge ned et fungerende leverandørmarked og mange norske arbeidsplasser. Bransjen mener at et gigantisk prosjekt som det her legges opptil kan undergrave norsk leverandørindustri, skriver de i brevet.
Slik svarer Direktoratet for e-helse på kritikken som har kommet mot deres valgte konsept for nasjonal kommunal journal de siste dagene: –  "Stusser" på Helse Sør-Østs uttalelser

                          Akson – Kommunal journal

  •  Direktoratet for e-helse står bak en konseptvalgutredning (KVU) som vurderte ulike konsepter for en nasjonal journal- og samhandlingsløsning.
  •  Utredningen anbefalte konsept 7; en nasjonal journalløsning med helhetlig samhandling, Akson.
  •  En ekstern kvalitetssikring støttet direktoratets anbefaling i sin konklusjon, men pekte på kritiske mangler i utredningen, blant andre: «Antallet prosjekter som direkte eller indirekte har en sammenheng med EPJ eller PAS, er så stort at dette etter vår vurdering innebærer en meget høy risiko i gjennomføringen av tiltaket».
Powered by Labrador CMS