- Konsept 7 er det alternativet som oppfyller behov og mål best, og som har den største samfunnsøkonomiske nytten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.  Foto:
- Konsept 7 er det alternativet som oppfyller behov og mål best, og som har den største samfunnsøkonomiske nytten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse. Foto:

Direktoratet: – Vårt valg gir best avkastning på skattepengene

Direktoratet for e-helse står fast ved at de mener Akson (konsept 7) er det beste valget av kommunal journal, og sier som tidligere at de har invitert markedet til innspill.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Kommunene har et sterkt behov for ny journal- og samhandlingsløsning. Vi har utredet flere konsepter for hvordan dette kan løses. Konsept 7 er det alternativet som oppfyller behov og mål best, og som har den største samfunnsøkonomiske nytten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse, i et svar til kritikken fra Abelia, som i likhet med flere andre aktører går hardt ut mot direktoratet.

«Gir best avkastning»
– Akson åpner for at alle kommuner og fastleger som ønsker dette, kan benytte én felles journalløsning med helhetlig samhandling med øvrig helsetjeneste. Konseptet stiller også krav til en åpen løsning som gjør at næringen kan tilby andre innovative e-helse løsninger i samspill med både denne og andre nasjonale e-helseløsninger.

– Dette gjør at konseptet er fremtidsrettet, samtidig som det gir best avkastning på skattepengene, sier Bergland.

– Slike løsninger er i tråd med internasjonale trender, sier hun.
Bergland sier videre at både kommunene og spesialisthelsetjenesten står samlet bak konseptvalget.

«Verdifulle innspill»
– Vi gjennomfører nå et forprosjekt der vi utreder hvordan dette kan gjennomføres. Her skal vi besvare spørsmål om blant annet omfang og gjennomføring. I slutten av mai gjennomførte vi derfor en leverandørkonferanse for å invitere til innspill fra markedet på disse spørsmålene. Siden juni har vi hatt et tyvetalls dialogmøter med nasjonale og internasjonale programvare- og tjenesteleverandører. Disse møtene har gitt oss svært verdifulle innspill som tas med videre i forprosjektet.

Powered by Labrador CMS