VIKTIG: Pandemien har satt ekstra fart i e-helsearbeidet i hele landet. For en region som Helgeland med lange avstander er dette særlig viktig for å sikre likeverdige helsetjenester, påpeker sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir. 

Foto: Sondre Skjelvik/Rana No

Lanserer masterutdanning i digitale helsetjenester

– Unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng, kommenterer Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Utdanningstilbudet skal ta Helgelandssykehuset videre i arbeidet med utviklingen av fremtidens digitale helsetjenester, skriver sykehuset i en pressemelding.

Helgelandssykehuset er et av landets minste og drives i en desentralisert struktur med tjenestetilbud på flere lokasjoner.

– Det er viktig for oss å være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger for å kunne tilby pasientene helsehjelp i sitt lokalsamfunn. Dette blir stadig mer aktuelt i tiden fremover. Derfor jobber vi med flere utviklingsprosjekter og satser på å tilegne oss ny kompetanse innen digitale helsetjenester, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i pressemeldingen. 

«Unik»

Den erfaringsbaserte masterutdanningen innen digitale helsetjenester er utviklet i samarbeid mellom UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. 

– Master i digitale helsetjenester er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi er stolte av å bidra i utviklingen av denne masterutdanningen sammen med UiT og kommunene på Helgeland. Dette er viktig kompetanse vi trenger for fremtiden, og vi vil tilrettelegge for at ansatte hos oss kan ta denne utdanningen, sier Gunnlaugsdottir.

«Helserevolusjon»

For en region som Helgeland med lange avstander er digitalisering særlig viktig for å sikre likeverdige helsetjenester. Det betyr at pasienter i større grad kan få helsehjelp enten i hjemmet eller i lokalsamfunnet. 

– Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til å realisere den digitale helserevolusjonen, om å søke utdanningen. Dette er dyrebar kompetanse i tiden fremover og en slik utdanning vil kunne åpne mange dører, vektlegger Sturla Ditlefsen, som leder sykehusets distriktsmedisinske senter (DMS). 

Powered by Labrador CMS