REDUSERE SKADER: Overlege Benjamin Storm forteller at denne kunnskapen kan være nyttig ved behandling av pasienter med luftembolier, for å dempe den uheldige betennelsen de utløser og dermed redusere organskader forårsaket av tromboinflammasjonen. 

Foto: Randi Angelsen, Nordlandssykehuset

Forklarer hvordan luft aktiverer kroppens betennelsessystemer

– Vi ser at luftboblene kan aktivere det medfødte immunforsvaret og føre til alvorlige betennelsesreaksjoner, sier overlege ved Nordlandssykehuset. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I en fersk artikkel publisert i tidsskriftet Journal of Immunology beskriver Benjamin Storm, overlege og ph.d.-student ved Nordlandssykehuset, hvordan luft aktiverer kroppens betennelsessystemer. 

– Artikkelen er en del av doktorgradsprosjektet mitt, der vi undersøker hvordan luftbobler påvirker kroppens forsvarsmekanismer i blodet, forteller han. 

Storm forklarer at luftbobler, eller luftembolier, kan komme inn i blodsirkulasjonen ved skader, kirurgi, eller når blodet sirkulerer utenfor kroppen som for eksempel under dialyse. De kan også også dannes i blodet ved dykking. 

Stor betydning
Forskergruppen har utviklet en ny laboratoriemodell for luftembolier i menneskeblod. I modellen har de undersøkt hvordan luftembolier lager betennelse ved hjelp av komplementsystemet, blodplatene og koagulasjonen. 

 Luftbobler i blodbanen kan i noen alvorlige tilfeller stoppe blodsirkulasjonen og føre til hjerneslag, hjerteinfarkt og i verste fall død. Vi ser også at luftboblene kan aktivere det medfødte immunforsvaret og føre til alvorlige betennelsesreaksjoner. 

 
 Vi har vist at luft aktiverer et nøkkelmolekyl, kalt C3, og hvordan blokade av dette molekylet med et legemiddel hemmer både komplement, inflammasjon og koagulasjon, sier Storm. 
 
Overlegen mener at resultatene har stor betydning for fremtidig pasientbehandling. 
 
 Mekanismen for dette er for første gang kartlagt i detalj i denne artikkelen. Denne kunnskapen kan være nyttig ved behandling av pasienter med luftembolier for å dempe den uheldige betennelsen de utløser og dermed redusere organskader forårsaket av tromboinflammasjonen, sier han. 
 
Storm forteller at prosjektet i sin tid ble startet opp for å finne årsakene til tre hendelser ved Dagkirurgen i Nordlandssykehuset i november 2015, som førte til alvorlige skader eller død for pasientene. 
 
Erik Waage Nielsen (dr. med) tok den gang initiativ til å finne svar på hvorfor dette skjedde. Siden 2017 har Storm og øvrige forskere ved Forskningslaboratoriet arbeidet for å finne svar på spørsmålene rundt luftembolier og hvilke skader de kan påføre pasienter.
Powered by Labrador CMS