HÅPER PÅ BEDRE LØSNING: – Jeg håper at de tekniske problemene som var litt skjemmende i fjor er løst, og at man makter å få et større engasjement i interaksjonen mellom foredragsholdere og publikum, sier overlege Kåre Birkeland. Her fotografert under EASD i Barcelona i 2019. 

Foto: Julie Kalveland

Tror vektsenkende legemidler kan bli en snakkis

Overlege Kåre Birkeland tror at vekt- og blodsukkersenkende legemidler kan bli et diskusjonstema på årets europeiske diabeteskongress. Trond G. Jenssen og Anne-Marie Aas ser frem til nyheter innen nyresykdom og overvekt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

MYE OM NYRE: Trond G. Jenssen er fornøyd med at nyresykdom vies stor plass på årets diabeteskongress. Foto: Vidar Sandnes

EASD (Dagens Medisin): Tirsdag starter årets europeiske diabeteskongress EASD 2021. I utgangspunktet skulle konferansen ha gått av stabelen i Stockholm, men i år som i fjor blir kongressen avholdt virtuelt.

Overlege Kåre Birkeland ved Oslo Universitetssykehus (OUS) ser frem til å få presentert nye funn innen diabetesforskning. Han tror at en ny type legemidler kan bli et hyppig samtaleemne på årets kongress.

– Det blir helt sikkert mye snakk om de nye vekt- og blodsukkersenkende medikamentene tirzepatide og høydose semaglutid, som ser ut til å kunne redusere vekten nesten like mye som bariatrisk kirurgi hos 20 til 30 prosent av overvektige pasienter, sier Birkeland til Dagens Medisin.

Moro å «hoppe rundt»

Birkeland, som også er professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Universitet i Oslo (UiO), har spesielt store forventninger til prisforelesningene på årets kongress.

– Jeg ser særlig frem til Hiddo Lambers Hersepink sin Camilo Golgi-forelesning om persontilpasset medisin ved type 2-diabetes, Julie Zierath sin Claude Bernard-forelesning om molekylære mekanismer for sammenhengen mellom trening, insulinresistens og biologiske rytmer, og de fire unge forskerne som presenterer på "Rising star»-symposiet.

Birkeland er også nysgjerrig på resultatene av en stor sammenlignende studie av fire ulike blodsukkersenkende medikamenter kalt GRADE og resultater fra EMPEROR-REDUCED med funn om behandling av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.

– Så er det alltid moro å hoppe rundt mellom «oral presentations» hvor originalforskningen presenteres.

Nyre-nyheter vies plass

Overlege Trond G. Jenssen ved Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus setter pris på at problemstillinger knyttet til nyresykdom er viet stor plass på årets kongress.

– Bredden i nyremedisinske problemstillinger på kongressen skyldes mye ny kunnskap om SGLT2-hemmere som ny nyrebeskyttende behandling.

Jenssen, som også er professor ved Universitetet i Oslo, legger til at det også skal presenteres nye data knyttet til risikoestimering for å få nyresykdom og mekanistiske studier på hva som driver nyresykdom, på kongressen.

Utover dette vil nyrelegen blant annet følge med på diskusjoner om hypoglykemi, personbasert behandling, hvordan man kan regenerere beta-celler som er skadet og glukagonets rolle for å opprettholde normale blodsukkernivåer, i tillegg til presentasjoner knyttet til brukerperspektiv.

Følger med på overvekt og type 2-diabetes

Førsteamanuensis og ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus, følger med på diabeteskongressen for å få med seg nyheter innen kosthold, vektreduksjon og fysisk aktivitet.

– Det er ikke veldig mye om disse temaene på programmet i år, men det er litt, sier hun.

Selv vil hun blant annet følge med på forskningsresultater om sammenhengen mellom overvekt og type 2-diabetes, spesielt presentasjoner om ektopisk fett.  

PRESENTERER: Førsteamanuensis og ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas skal holde en presentasjon på EASD 2021 om de europeiske retningslinjene for kosthold som er på trappene. Foto: Julie Kalveland

– Ektopisk fett er fett som legger seg i organer hvor det ikke skal være, som i lever og bukspyttkjertel, og gjør at mekanismene i kroppen fungerer dårlig. Når fettet forsvinner som ved vektreduksjon, virker insulinet bedre, forklarer Aas.

Hun ser også frem til prisforelesningene.

– Det er ofte fine oversiktsforedrag som gir innsikt i forskningen innen et felt.

Utover dette, ser Aas frem til sesjonen hvor hun selv skal holde en presentasjon.

– Vi skal ha et felles symposium for European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Asian Association of Study of Diabetes (AASD) som handler om kosthold og fysisk aktivitet, og hvordan vi bruker dette i behandlingen i Europa og Asia. Selv skal jeg ha en presentasjon om de europeiske retningslinjene for kosthold som er på trappene.

Større fleksibilitet

Trond G. Jenssen mener at det både er fordeler og ulemper ved å kongressen også i år avholdes virtuelt.

– Ulempen er at direkte interaksjon med foredragsholderne blir umulig. Man kan derimot stille spørsmål via chat, sier han.

Det at foredragene blir tilgjengelige på nett etter kongressen for påmeldte, er likevel en fordel.

– Dette lager gir større fleksibilitet når det gjelder hva man rekker å få med seg og hva man ikke rekker.

Håper på færre skjemmende feil

Kåre Birkeland håper at noen av utfordringene fra fjorårets virtuelle kongress er løst i år.

– Jeg håper at de tekniske problemene som var litt skjemmende i fjor er løst, og at man makter å få et større engasjement i interaksjonen mellom foredragsholdere og publikum, sier han.

– Det digitale formatet gir jo egentlig god anledning til det, men det har ofte vist seg vanskelig å få det samme engasjementet i diskusjonen som ved fysisk møte. Så vil jeg jo savne all «small talk» mellom sesjonene og hyggelige møter i gangene og ved middagene om kvelden. Jeg håper virkelig at det blir en kongress med fullt oppmøte i Stockholm 2022.

Powered by Labrador CMS