SPENTE PÅ DIGITAL KONGRESS: – Det engasjementet som skapes ved at folk møtes lokalt mister vi jo, og jeg er redd for at det skal virke negativt. Men det gir samtidig andre muligheter, sier professor og overlege Kåre Birkeland (t.v). Her avbildet med professor og overlege Trond G. Jenssen (UiO og OUS) under EASD 2019 i Barcelona.  Foto: Lars Brock Nilsen

SPENTE PÅ DIGITAL KONGRESS: – Det engasjementet som skapes ved at folk møtes lokalt mister vi jo, og jeg er redd for at det skal virke negativt. Men det gir samtidig andre muligheter, sier professor og overlege Kåre Birkeland (t.v). Her avbildet med professor og overlege Trond G. Jenssen (UiO og OUS) under EASD 2019 i Barcelona. 

Foto: Lars Brock Nilsen

Store forventinger til digital diabeteskongress

Norske diabetesforskere ser både fordeler og ulemper ved en heldigital utgave av den europeiske diabeteskongressen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Mandag gikk startskuddet for den store europeiske diabeteskongressen EASD, som arrangeres av European Association for the Study of Diabetes. Årets kongress skulle etter planen avholdes fysisk i Wien, men koronapandemien gjør at det i år blir heldigital kongress for deltakerne.

– Ulempen er jo at man mister mye av interaksjonene og diskusjonene som hvert år skjer på tvers av møteprogrammet. Fordelen vil bli være at det blir enklere å orientere seg i programmet, og at man i ettertid kan få med seg foredrag man eventuelt ikke fikk med seg under selve kongressen, sier Trond G. Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitet i Oslo (UiO).

– Tror du veksten av digitale kongresser som følge av Covid-19 vil påvirke hvordan fremtidens kongresser gjennomføres?

– Jeg tror at når Covid 19-kapittelet er tilbakelagt, for eksempel etter at vaksinene har kommet, så vil de store kongressene gå tilbake til det vanlige formatet. Den horisontale integrasjonen og personlig oppmøte er ekstremt viktig. Man kan så klart få til flere faglige møter digitalt, men jeg har ikke tro på at det vil skje på de store europeiske og amerikanske kongressene.

– Helt sentrale under denne kongressen
– Hvilke forskningsnyheter ser du mest frem til under årets EASD-kongress?

– Jeg tror de store undersøkelsene på glukosesenkende legemidler som beskytter hjerte og nyrer vil bli helt sentrale under denne kongressen. Dette gjelder for meg som nyrelege spesielt data fra DAPA CKD-studien som ble presentert for noen uker siden på den europeiske hjertekongressen, og som vi kommer til å gå videre i dybden på under EASD.

Jenssen forteller at han også vil få med seg flere av sesjonene om hvordan mikrobiomet, det vil si mikroorganismene i tarmen til mennesket, kan påvirke kroppsfunksjoner.

– Det er greit å få en oppdatering på det feltet. Ikke bare for innsikt i årsak til diabetes, men også for behandling. Videre blir det interessant å få med seg langtidsdata på behandlingsstudier av blodsukkeret, for eksempel 30 års oppfølging av diabetes type 1 (DCCT/EDIC), og også nye data om hypoglykemi, og hva det betyr i den daglige behandlingen. Det er ellers en rivende utvikling i glukosesensor og insulinpumpesystem, og her må man alltid holde seg oppdatert.

Leder sesjon om kjemisk diabetes
– Du skal også lede en sesjon på årets kongress, som har fått navnet «When your medicine gives you diabetes». Hva vil det handle om?

– Det finnes en del gode eksempler på medikamenter for andre tilstander der en bieffekt kan være utvikling av diabetes hos pasientene. En ganske stor gruppe pasienter har fått utviklet såkalt kjemisk diabetes, som er en type 2 diabetes som er fremprovosert av andre medikamenter. Hos en viktig gruppe jeg håndterer i det daglige, organtransplanterte som bruker immundempende medikamenter, er diabetes en hyppig ledsagertilstand etter transplantasjon, forteller Jenssen.

Redd for å miste lokalt engasjement
Kåre Birkeland, professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS,  sier han er veldig spent på årets digitale utgave av EASD.

– Det engasjementet som skapes ved at folk møtes lokalt mister vi jo, og jeg er redd for at det skal virke negativt. Men det gir samtidig andre muligheter. Det blir lettere å gå fra sesjon til sesjon, for på de fysiske kongressene tar dette ofte lang tid å bevege seg gjennom området. Det vil gjøre det lettere å følge med på flere sesjoner samtidig. Jeg synes også at det er bra at alt skal gå live, i motsetning til flere andre kongresser der man gjør opptak på forhånd. Det skaper mer dynamikk, men man blir jo samtidig mer utsatt for tekniske utfordringer. Det er også positivt at opptakene av sesjonene vil være tilgjengelig en stund etter at kongressen er ferdig også.

– Hvilke forventinger har du til programmet på årets EASD-kongress?

– Dette er jo en godteributikk for oss diabetesforskere- og behandlere. Jeg ser så klart frem til de store studiene, som Emperor-studien med empagliflozin og DAPA-studien med dapagliflozin som omhandler hjerte- og nyresvikt. De er viktige, som om det ikke er helt ferskvare, ettersom det ble presentert resultater på den europeiske kardiologikongressen tidligere i år. Men vi vil få mer detaljert kunnskap om studiene, som vil være viktig for behandling og retningslinjer, sier Birkeland, og legger til:

– Jeg ser også frem til hva som kommer om de nye diabetesmedisinene, og om det er noen uventede nyheter. Og årets digitale utgave gir oss en unik mulighet til å «shoppe» litt rundt omkring, både på poster-sesjoner og orale presentasjoner.

Morsomme titler for å fenge deltakerne
– På hvilken måte er du involvert i årets EASD-kongress?

– Jeg har sittet i programkomiteen, og vi har i år blant annet fokusert på å komme opp med morsomme titler for sesjonene for å fenge deltakerne. Sesjonen «We are what we do not eat» omhandler for eksempel faste som mulig ernæringstilnærming til diabetes, og det kan se ut til å han en gunstig effekt på blodsukkeret. «Broken heart in diabetes» omhandler nye mekanismer for hjerteskade ved diabetes. Diabetespasienter er som kjent mer utsatt for hjertesvikt, og sesjonen vil ta for seg ulike måter å forstå og forebygge. Dette er kjente tema som vi tilnærmer oss på en ny måte, sier Birkeland, som under årets kongress skal lede en posterdiskusjon om SGLT2-hemmere, en forholdsvis ny gruppe av diabetesmedikamenter.

Tror på digitalt i fremtiden
Professoren tror årets utgave av kongressen, som blir heldigital på grunn av koronapandemien, vil kunne påvirke hvordan fremtidens kongresser blir gjennomført.

– Jeg tror det i fremtiden vil bli en kombinasjon: Store kongresser vil nok ikke bli like vanlig. Det vil kanskje bli mindre, men mer målrettede kongresser, og kanskje bare annethvert år eller med ujevne mellomrom. Mange av organisasjonene og sponsorene famler litt nå og er usikker på veien videre. Det blir spennende å se fremover.

Interessekonflikter:

Kåre Birkeland har bistått med møteledelse, foredrag eller rådgivning til følgende firmaer som markedsfører medikamenter eller utstyr til behandling av diabetes i Norge: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Lilly, MSD, NovoNordisk, Roche og Sanofi. Arbeidsgiver mottar eventuelle honorarer for slike oppdrag.

Trond G. Jenssen har mottatt honorar for foredrag eller rådgivning fra følgende firma: Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, NovoNordisk, Mundipharma, Takeda, MSD.

Powered by Labrador CMS