OVERRASKET: Nicolai Lund-Blix og kollegene fikk andre funn enn forventet i sin studie av mødre og barns gluteninntak og risiko for diabetes. Funnene ble presentert på en pressekonferanse på EASD 2019.  Foto: Julie Kalveland
OVERRASKET: Nicolai Lund-Blix og kollegene fikk andre funn enn forventet i sin studie av mødre og barns gluteninntak og risiko for diabetes. Funnene ble presentert på en pressekonferanse på EASD 2019. Foto: Julie Kalveland

Studie: Mye gluten som barn gir større risiko for diabetes

Men forsker Nicolai Lund-Blix advarer mot å legge for stor vekt på én studie og etterlyser mer forskning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BARCELONA/EASD (Dagens Medisin): Barn som spiser mye gluten når de er 18 måneder gamle, har større risiko for å få type 1-diabetes. Det viser en norsk studie basert på Den norske mor-, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Det norske barnediabetesregisteret. Studien skal presenteres som poster på den europeiske diabeteskonferansen torsdag.

– Vi vet at hvis du har økt risiko for cøliaki, så har du også økt risiko for type 1-diabetes. Mange av de samme genuttrykkene spiller en rolle for begge sykdommene, og derfor er det spennende å se på gluten og diabetes, sier post.doc. Nicolai Lund-Blix ved Oslo universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Ville bekrefte dansk studie

Det er foreløpig gjort få studier som ser på mengden gluten i kosten og risiko for diabetes. Bakgrunnen for den norske studien er en av de få studiene på feltet så langt, en dansk studie som ble publisert i fjor og fikk mye mediedekning. De danske forskerne fant at barns risiko for diabetes økte når mors inntak av gluten i svangerskapet økte. Studien var basert på data fra over 60.000 kvinner og barn.

– Da vi så den danske studien tenkte vi at vi hadde tilgang til lignende data fra Norge og ønsket å teste hva vi kunne finne. I den danske studien så forskerne kun på mors inntak av gluten og diabetes-risiko. Vi hadde også data på barnets inntak av gluten i den første levetiden, og tenkte at barnets eget inntak av gluten kunne være den underliggende forklaringen. Man skulle tro at om mor inntar mye gluten i svangerskapet, så inntar også barnet mye gluten i den første levetiden, sier Lund-Blix.

Fant ingen sammenheng

Funnene ble imidlertid overraskende for forskerne.

– Vi fant en sammenheng mellom mors inntak av gluten og barnets inntak av gluten, men den var ikke så sterk som vi trodde, sier forskeren og ernæringsfysiologen.

Det neste funnet var mer overraskende: Forskerne fant ingen sammenheng mellom mors kost og barnets diabetes.

– I våre data var det ingen sammenheng mellom gluteninntak hos mor og type 1-diabetes hos barnet. Vi greide altså ikke å bekrefte de danske funnene.

Barnets inntak økte risiko

Forskerne fant isteden en annen sammenheng i materialet:

– Vi fant en assosiasjon mellom barnets inntak av gluten og risiko for type 1-diabetes. Risikoen øker med 46 prosent per ti gram økt inntak av gluten, sier Lund-Blix.

– Barn som spiste mest gluten, tilsvarende fem brødskiver eller mer per dag, hadde nesten doblet risiko sammenlignet med de som spiste minst gluten, tilsvarende to skiver per dag.

Trenger ytterligere studier

Lund-Blix er likevel varsom i tolkningen av funnene.

– Mange er veldig opptatt av gluten, og vi ønsker ikke at funnene skal overtolkes, sier forskeren.

– Det er viktig at det gjøres flere større studier, og at en ikke må legge for stor vekt på enkeltstudier. Det er også viktig at det gjennomføres intervensjonsstudier, slik at en kan sammenligne grupper med mye og lite gluten i kosten, og si mer om årsakssammenhenger.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Dagens Medisin dekker den europeiske diabeteskongressen EASD 2019 hele denne uken. Følg med på dagensmedisin.no for vitenskapelige nyheter og analyse fra norske forskere som er på kongressen.

Powered by Labrador CMS