POSITIVT: Seksjonsleder Inger Marie Flakstad, IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde og spesialistsykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk tror digital behandling kan øke kvaliteten på tjenestene.  Foto: Sykehuset i Vestfold

POSITIVT: Seksjonsleder Inger Marie Flakstad, IKT-rådgiver Karen Agnes Grinde og spesialistsykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk tror digital behandling kan øke kvaliteten på tjenestene. 

Foto: Sykehuset i Vestfold

1,5 millioner til digital behandling av overvekt og fedme

– For en fantastisk nyhet, jeg ble så stolt da jeg hørte nyheten, uttaler seksjonsleder Inger Marie Flakstad ved Overvektspoliklinikken på Sykehuset i Vestfold (SiV). 

Helse Sør-Øst har tildelt 21 millioner kroner til tjenesteinnovasjon for 2022. Disse er fordelt på nye prosjekter ved eget helseforetak og idéoverføring mellom helseforetak. 

Overvektspoliklinikken på Sykehuset i Vestfold (SiV) fikk 1,5 millioner kroner for å utvikle et veiledet digitalt behandlingsprogram for pasienter med overvekt og fedme.

– For en fantastisk nyhet, jeg ble så stolt da jeg hørte nyheten, uttaler seksjonsleder Inger Marie Flakstad ved Overvektspoliklinikken på Sykehuset i Vestfold (SiV) i en melding på sykehusets nettsider.

​– Helt gull

Sykehuset i Vestfold bruker allerede veiledet internett behandling for depresjon, panikklidelse, sosial angst og alkohol. 
 
– Vi mener vår pasientgruppe vil ha god nytte av en slik type behandling. Dette er pasienter med en kronisk helseutfordring, og vi tror dette verktøyet kan hjelpe pasientene til å endre helseatferd og få ny kunnskap, sier seksjonsleder Flakstad og spesialutdannet sykepleier Kathrine Skjæveland Inderåk. 
 
Ifølge Inderåk blir den digitale behandlingen et tilbud til ungdom, eldre, personer som bor langt unna sykehuset og de som ikke kan ta fri fra jobben. Behandlingen vil bli på pasientenes premisser, og de kan gjennomføre den når de selv trenger det. 
 
– Jeg tror det blir helt gull, uttaler hun. 
 

Kan behandle flere​​

Ifølge SiV skal tilbudet hjelpe pasienten med å gjennomføre varige kostholds- og aktivitetsvaner. Målet er bedre helse, økt livskvalitet og vektreduksjon
 
Flakstad sier at veiledet internettbehandling kan benyttes som et supplement til tradisjonelt behandlingsforløp, og skal gi pasienten verktøy til å håndtere helseutfordringer knyttet til overvekt og fedme. 
 
Standardisert digital behandling skal øke kvaliteten og forebygge uønsket variasjon i behandlingen. Ifølge Flakstad vil det også gi pasientene samvalgsmuligheter og gjøre dem bedre i stand til å ta egne beslutninger. 
 
Poliklinikken har rundt 800-900 nye henvisninger hvert år, og antallet øker. Seksjonslederen forteller at veiledet internettbehandling vil bidra til at de kan tilby flere pasienter behandling med de samme ressursene, i tillegg til å øke kvaliteten på tjenestene.
 
Vestre Viken og SiV har etablert et samarbeid om pasientforløpene, og begge helseforetakene er involvert i prosjektet. 
 
I løpet av de neste månedene skal en tverrfaglig gruppe gjennomføre kartlegging av brukerbehov, i tillegg til at behandlingsmoduler skal utvikles og systemet skal testes. Brukerne skal også komme med innspill. 
 
Behandlingstilbudet skal testes av rundt tretti pasienter, før behandlingen evalueres og eventuelt breddes ut. 
Powered by Labrador CMS