– Ikke sjelden ser vi at de som klager, får sine vedtak omgjort og får et tilbud om hjelp, sier Pasientombud Anne-Lise Kristensen. Foto: Lasse Moe

«Svik mot pasientene»

Tilbudet innenfor døgnbehandling er svekket utover det som er forsvarlig, mener pasientombudet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Til tross for at Bent Høie (H) gjeninnførte Den gylne regelen, som viser at det skal være større vekst i psykiatrien enn i somatikken, har ingen av de regionale helseforetakene fått dette til på nesten fem år.

Helseforetakene varsler at de mangler fagfolk, og fagfolkene advarer om at de er redde for at pasientene ikke får adekvat behandling.

– For mange får avslag
Pasientombud i Oslo- og Akershus, Anne-Lise Kristensen, forteller at hun som pasientombud møter bekymringene både fra ansatte, pårørende og pasienter:

– For mange får avslag på behandling i spesialisthelsetjenesten og med mangelfulle begrunnelser. Pasienter skrives for tidlig ut av behandling uten at det er sikret nødvendig oppfølging i kommunene - og tilbudet innenfor døgnbehandling er svekket utover det som er forsvarlig.

– Den Gylne regel var, og skal være, et svar på at helsetjenester til barn, unge og voksne med psykiske lidelser over tid ikke har fått samme prioritet som den somatiske helsetjenesten, sier hun.

– Dette til tross for at det har vært bred enighet om at en slik prioritering er nødvendig. Så viser det seg at helseforetakene ikke etterkommer dette kravet fra helsemyndighetene. Det er et svik mot pasientene.

– Ikke sjelden ser vi at de som klager, får sine vedtak omgjort og får et tilbud om hjelp. Ansatte i tjenestene må sikre pasienter og pårørende informasjon om klageadgangen og sikre at de kjenner til pasient- og brukerombudsordningen dersom de trenger hjelp til å klage, sier Kristensen.

Powered by Labrador CMS