ØKNING: I dag er det 100.000 personer med demens i Norge. Fram mot 2040 blir trolig antallet doblet, hovedsakelig fordi vi blir flere eldre. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forsker mener Norge ikke er rigget for økningen av syke personer med demens

Det må bygges flere forsterkede enheter for at vi skal være rustet til å håndtere det økende antallet eldre med demens på en god måte, mener forsker.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det 100.000 personer med demens i Norge. Fram mot 2040 blir trolig antallet doblet, hovedsakelig fordi vi blir flere eldre.

– Vi er ikke rigget for det, sier Bjørn Lichtwarck til NRK.

Han er spesiallege og forsker ved alderspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Innlandet.

– Hvis vi ikke bygger flere sykehjemsplasser og flere forsterkede enheter, så vil vi få vanskeligheter med å håndtere det økende antallet eldre med demens på en god måte, sier Lichtwarck.

På forsterkede enheter er beboerne mer urolig og utagerende enn andre personer med demens på sykehjem.

Av rundt 12.500 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens i kommunene, er rundt 900 av dem forsterkede plasser – som betyr muligheter for mer skjerming, aktivitet og flere ansatte.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) medgir at det ikke har blitt bygget ut nok slike skjermede plasser.

– Det har nok vært for lav utbyggingstakt. Derfor er det viktig at vi er forutsigbare og sier at kommunene skal styrkes både økonomisk, og jeg er opptatt av at vi skal ha fagfolk med riktig kompetanse. Her må stat og kommune samarbeide, for det er en stor endring vi nå opplever som fellesskap, sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS