SVIKTET: En forskningsrapport slår fast at hjemmeboende demente ble sviktet da Norge stengte ned.

Foto: Getty Images

Ny demens-studie: – Ville neppe skjedd med noen annen gruppe i samfunnet

En ny forskningsrapport konstaterer at demenssyke i Norge led stort av nedstengningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen har ledet en studie der forskerne har analysert telefonintervju med 105 pårørende til personer med demens som bor hjemme.

Resultatene ble publisert i BMC Health Service Research forrige uke. Til VG sier Husebø at demente i Norge ble sviktet under pandemien.

– De roper ikke høyt
– Dette ville neppe skjedd med noen annen gruppe i samfunnet. Hjemmeboende demente er de letteste å glemme. De roper ikke høyt, og har ingen talspersoner. De ble sviktet under pandemien, sier Husebø til VG.

Maarja Vislapuu har analysert datamaterialet til studien, og hun legger til at et hovedfunn i studien er at de som bodde sammen med en dement fikk de største belastningene av nedstengningen, da de måtte ta på seg pleieoppgaver.

Det reageres også på at denne gruppen ikke nevnes i den regjeringsoppførte Koronakommisjonen.

OGSÅ RAMMET: Pårørende måtte ta på seg pleieoppgaver for de hjemmeboende med dement. Illustrasjonsbilde. Foto: Getty Images

Slik svarer Helsedirektoratet
Personene som er intervjuet i studien var allerede med i en annen pågående studie ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin da Norge ble stengt ned, og dette sier Husebø til VG at gjør undersøkelsen unik.

Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet svarer følgende på kritikken i en e-post til avisen:

– På generelt grunnlag kan vi si at vi har stor forståelse at dette er krevende og vanskelig for både personer med demens og for deres pårørende. Det er vanskelig å tenke seg at kommuner skal håndtere en pandemi, med så stor usikkerhet, uten å måtte omplassere ansatte til nye oppgaver.

Leder i Koronakommisjonen, Stener Kvinnsland, sier til avisen at han forstår at det søkes mer fokus på hjemmeboende demente.

Powered by Labrador CMS