Vi skal løse fastlegekrisen

Regjeringen jobber på høygir med løsninger slik at alle har en fastlege å gå til. Allerede i statsbudsjettet for 2023 tar vi grep, og nå nedsetter vi også et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gjennomgå fastlegeordningen og foreslå målrettede og effektive tiltak.

Publisert
Ingvild Kjerkol

Innlegg: Ingvild Kjerkol (Ap), helse- og omsorgsminister


DAGENS MEDISIN
skriver i en redaksjonell kommentar 11. august at ekspertutvalget oppleves som nok en trenering, og at vi ikke har tid til å vente enda et år.

Jeg er enig med Dagens Medisin i at det haster med tiltak. Vi vil derfor sørge for at det kommer friske midler til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023.

MER BÆREKRAFTIG. Regjeringen har i tillegg allerede tatt flere grep for å gjøre fastlegeordningen mer bærekraftig.

  • Vi har gitt mer penger for få flere leger til å starte og fullføre spesialistutdanning i allmennmedisin.
  • Vi har satt av penger for å støtte kommuner som sliter med å rekruttere leger til legevakt, og jobber med å redusere byråkratiet i fastlegenes arbeidshverdag.

PENGER ER IKKE NOK. Dette er imidlertid ikke nok. Dagens medisin skriver er det er nativt å tro at fastlegeordningen løses med mer penger alene. Det er jeg enig i.

Jeg er enig i at det haster med tiltak. Derfor vil vi sørge for at det kommer friske midler til fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023. Tydelige grep skal ruste opp vår felles helsetjeneste

For å lykkes, må vi slutte å flikke på noe som ikke fungerer, og heller gå grundig til verks for å finne løsningen. Vi har derfor oppnevnt et ekspertutvalg som skal anbefale tiltak og grep innen finansiering og organisering, slik at unge nyutdannede leger vil bli fastleger, samtidig som vi lemper på arbeidsmengden for dem som allerede er fastleger.

Dette ber fagfolk oss om å gjøre.

FASTLEGE TIL ALLE. Ekspertutvalget skal levere sine første kunnskapsbaserte råd før jul, og endelige anbefalinger i midten av april 2023. Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer som vet hvor skoen trykker, som har kunnskap om feltet og kjenner til hvordan by- og distriktsutfordringer i fastlegeordningen faktisk er.

Regjeringen vil ta stilling til anbefalingene og foreslå nødvendige tiltak overfor Stortinget fra 2024 og fremover. Vi vil ta tydelige grep som ruster opp vår felles helsetjeneste slik at alle innbyggerne har en fastlege å gå til.

Powered by Labrador CMS