Vi må sikre innbyggerne legevakt

Legeforeningen sier at KS avviser løsninger som sikrer en levelig arbeidstid for legene. Det er feil. Vi vil ha løsninger, men ikke kortsiktige løsninger som setter innbyggernes liv og helse i fare.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tor Arne Gangsø
Tor Arne Gangsø

Innlegg: Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS

ONSDAG 16. SEPTEMBER ble det brudd mellom Legeforeningen og KS i forhandlingene om særavtalen, som blant annet regulerer legevakt: «KS mangler helt oversikt og bidrar ikke med et eneste forslag for å redusere den enorme arbeidsbelastningen i legevakt. I stedet toer de sine hender og peker på staten», skriver Legeforeningens president, Marit Hermansen, i en pressemelding.

Legeforeningen vil at fastleger, ut over et gjennomsnitt på syv timer per uke, selv skal kunne velge om de vil ha legevakt.

SYSTEMET. Det er selvfølgelig forståelig at legene vil ha kontroll over arbeidstiden sin og kunne forhandle seg til bedre lønn når de må jobbe flere vakter enn de ønsker.

Men hele systemet bygger på at fastleger skal gå legevakt. I legeyrket, som i mange andre yrker, er vaktordninger en viktig del av arbeidet. Da er det ikke mulig å overlate til den enkelte lege å velge når han eller hun skal jobbe.

I praksis ville det bety at innbyggerne i enkelte kommuner risikerer å stå uten legevakt når de trenger akutt hjelp. Kommunene er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggere, så dette kravet kan ikke KS gå med på.

I praksis ville det bety at innbyggerne i enkelte kommuner risikerer å stå uten legevakt når de trenger akutt hjelp. Kommunene er ansvarlig for døgnkontinuerlig legetjeneste til alle innbyggere, så dette kravet kan KS ikke gå med på

FORSVARLIGHET. «Våre medlemmer, og særlig de som jobber aller mest legevakt, må kunne påvirke egen arbeidsbelastning. Kommunene er arbeidsgivere for legevaktlegene og har et lovpålagt ansvar for arbeidsmengden», skriver Allmennlegeforeningens leder, Nils Kristian Klev, i samme pressemelding.

Vi er enige, legene bør kunne påvirke. Derfor er det viktig at kommunene og legenes tillitsvalgte sammen setter opp forsvarlige vaktplaner som sikrer en jevn fordeling av vaktene.

Vaktplanene skal være forsvarlige og følge de vernebestemmelser som er gitt i tariffavtalen. Der står det at legene skal sikres tilstrekkelig hvile og har rett til fri dag etter legevakt.

TOTALBELASTNINGEN. Kommunene både ønsker og trenger opplagte og motiverte leger med tid og overskudd til å gjøre de viktige oppgavene som fastleger, på legevakta, i sykehjemmene og på helsestasjonen. Vi vet at arbeidsbelastningen er stor for enkelte leger i mindre distriktskommuner. Vi er i likhet med helseministeren og Legeforeningen bekymret over de store rekrutteringsutfordringene.

Derfor har KS i lang tid løftet frem legevakt som ett av de viktigste områdene i handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som regjeringen la frem i mai.

For å få en attraktiv legetjeneste i kommunene, må vi se på legenes totale arbeidsbelastning. Dette inkluderer fastlegekontor, legevakt, sykehjem og andre legetjenester. Vi trenger en langsiktig og helhetlig løsning på «legekabalen» i distriktskommunene.

STRUKTURELLE GREP. KS mener at hvis vi fortsatt skal kunne ha en fastlegeordning, må vi bruke landets samlede legeressurser på best mulig måte. Skal vi få til en trygg og bærekraftig ordning, må vi ta noen strukturelle grep som staten, Legeforeningen og KS må samarbeide om.

Vi kommer til å gjenta dette i møtet i trepartsforhandlingene 8. oktober. Vi håper Legeforeningen vil støtte oss i dette slik at vi får fortgang i arbeidet med å skape en langsiktig og bedre løsning for fastlegeordningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS