Tilgang til prevensjon er avgjørende for god seksuell helse

Forslaget som nå er ute på høring, tar til orde for at det kun skal være lege som kan skrive ut langtidsvirkende prevensjon til de under 16 år. Dette vil i praksis begrense unges tilgang til prevensjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kari Aarø
Kari Aarø

Kronikk: Kari Aarø, leder Den norske jordmorforening,
Hanne Charlotte Schelderup, leder Jordmorforbundet - NSF,
Ann Karin Swang, leder Landsgruppen av helsesykepleiere NSF
Maria Røsok, daglig leder Sex og samfunn

I ET HØRINGSFORSLAG foreslår regjeringen å utvide helsesykepleieres og jordmødres rett til å skrive ut prevensjon, men vi mener forslaget snarere bidrar til å begrense unges tilgang til prevensjon.

Hanne Charlotte Schelderup
Hanne Charlotte Schelderup

Tilgang til prevensjon er avgjørende for god seksuell helse og for å hindre uplanlagt graviditet, ifølge regjeringens strategi for seksuell helse og regjeringens handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd. Vi er enige, men mener dagens lovverk bidrar til å begrense unges tilgang til prevensjon. Det er nemlig slik at det kun er leger som kan skrive ut resept på prevensjon til unge under 16 år.

KORT- OG LANGTIDSVIRKENDE. I 2019 besluttet Stortinget at helsesykepleiere og jordmødre skulle kunne skrive ut resept på alle typer prevensjon til unge under 16 år. Vi har ventet på forskriftsendringen, og ble derfor veldig skuffet da regjeringen i år foreslo at helsesykepleieres og jordmødres utvidede forskrivningsrett kun skal gjelde for kortidsvirkende prevensjon, blant annet p-piller.

Korttidsvirkende prevensjon, inkludert p-piller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, kan gi økt risiko for blodpropp, hjerte- og karsykdommer og brystkreft. Vi reagerer sterkt på at regjeringen med sitt forslag vil kunne bidra til at de yngste må bruke prevensjonstyper som gir økt risiko for disse farlige bivirkningene.

Vi reagerer sterkt på at regjeringen med sitt forslag vil kunne bidra til at de yngste må bruke prevensjonstyper som gir økt risiko for disse farlige bivirkningene.

Langtidsvirkende prevensjon, p-stav og spiral, øker ikke risikoen for bivirkningene nevnt over. I tillegg gir p-stav og spiral mindre brukerfeil og er dermed langt mer effektive mot uplanlagt graviditet enn kortidsvirkende prevensjon.

BØR FÅ VELGE. Det er først og fremst urovekkende at et Stortingsvedtak ikke følges opp. Vi mener i tillegg at det ikke gis noen god grunn til hvorfor de yngste prevensjonsbrukerne ikke skal kunne få enkel tilgang til de metodene som både er tryggest og sikrest å bruke.

Selvbestemt prevensjon handler om at pasienten skal få informasjon om alle typer prevensjon og ut fra dette velge hvilken type som passer best for en selv. Dersom langtidsvirkende prevensjon kun kan skrives ut av lege, vil dette i praksis føre til at unge under 16 år ikke står fritt i sitt valg av prevensjon. Vi vet at mange i denne aldersgruppen helst benytter seg av tilbud ved skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Dette er viktige lavterskeltilbud, men mange steder i landet har ikke disse tjenestene god tilgang til leger.

GOD HELSEHJELP. Det er ingen grunn til at helsesykepleiere og jordmødre med opplæring og kompetanse innen langtidsvirkende prevensjon ikke skal kunne skrive ut all type prevensjon, også til unge under 16 år. Det er viktig at de tilgjengelige tjenestene som unge bruker kan tilby alle god og tilstrekkelig helsehjelp, og vi mener regjeringen med sitt forslag bidrar til å hindre at også de yngste skal ha best mulig seksuell helse.

Interessekonflikter: Ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS