Strålende muligheter

Helseindustrien er i sterk vekst i Norge, og Institutt for Energiteknikk (IFE) har helse som ett av våre fremste satsingsområder. Vi drar veksler på hele bredden fra forskning til utvikling og produksjon – og vil skape nye arbeidsplasser og verdier.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kronikk: Nils Morten Huseby, administrerende direktør Institutt for Energiteknikk (IFE)

IFE ER MEST kjent for arbeidet innen energisektoren, der vi har et forskningsmiljø i verdensklasse som jobber med ny teknologi både innen fornybare energikilder og for å få bedre utnyttelse av petroleumsressursene våre. Mange forbinder oss også med atomreaktorene på Kjeller og i Halden.

Det er mindre kjent at vi siden 1950-tallet har jobbet med radioaktive legemidler. I tillegg til den unike kompetansen som er opparbeidet gjennom den radiofarmasøytiske virksomheten, kan energiforskningen brukes til mye innen helse. Beregningene i komplekse rørsystemer for oljeindustrien legger for eksempel grunnlaget for anvendelse inn mot menneskekroppen og blodomløpet.

STORT POTENSIAL. Helseindustrien er et viktig bein å stå på for Norge med stort potensial. Omsetningen vokser år for år og bidro i 2016 med 21,5 milliarder kroner i eksportinntekter. Veksten er forventet å fortsette, og det gir muligheter for norske virksomheter.

IFE ønsker å bidra til å «lukke gapet» mellom akademia/sykehusforskerne og industriell produksjon, og slik skape nye arbeidsplasser og bidra til omstillingen som trengs i norsk næringsliv. Vår ambisjon er å bidra i utviklingen av nye legemidler gjennom kompetansen vi har innenfor prosess, produksjon og analyse, kvalitetssikring og regulatoriske spørsmål.

Dette har vi lang erfaring med. IFE er for eksempel etablert kontraktsprodusent av Xofigo® for Bayer. Medisinen er i sterk vekst og distribueres i dag på global basis – fra lokalene våre på Kjeller. Denne satsingen har alene skapt over 100 nye kompetansearbeidsplasser på få år.

NYE PROSJEKTER. Mulighetene er nær sagt uendelige, og vi ser for oss mange spennende og ambisiøse prosjekter. Vi er selv involvert i prosjekter som omhandler effektivisering av produksjon, via utvikling av nye metoder og nye medisiner. To av dem fikk nylig støtte fra Forskningsrådet:

• Novel technology for production of alpha-emitters for radionuclide therapy: Utvikling av ny produksjonsteknologi for radionuklider som er nyere, billigere og mer miljøvennlig. Dette er et konsortium med Thor Medical, Oncoinvent og Reetec, samt IFE som forsknings- og utviklingspartner.

• Development of new production technologies for biopharmaceuticals: Produksjon av biologiske legemidler og radiofarmaka i Norge. Dette er et konsortium med Diatec Monoclonals i spissen, og Catapult Life Science, IFE, Norsk Medisinsk Syklotronsenter, Nordic Nanovector, Prediktor Instruments og APS Robotics samt forsknings- og utviklingspartnerne Sintef Materialer og kjemi, Sintef Raufoss Manufacturing og Universitetet i Oslo.

BLODSTRØM I LEVER. IFEs radiofarmasimiljø skal sammen med vårt miljø for «menneske og teknologi» bidra med ekspertise på produksjonsteknologi for radiofarmaka. Dette er i dag ofte veldig manuelle og tidkrevende prosesser. IFE skal bidra med simulering av prosesser og se på hvordan det er mulig å ivareta sikkerheten i produksjon som involverer radioaktiv stråling. Dette innebærer for eksempel å tilpasse hvordan utstyr plasseres, og hvordan operatører kan bevege seg for å begrense mengden stråling som de utsettes for.

Sammen med Rikshospitalet har vi fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst for å simulere blodstrøm i lever. Grunnlaget for tildelingen er den lange erfaringen innen strømningsteknologi for petroleumsindustrien, kombinert med et sterkt fokus på faglig kvalitet gjennom mange år. Dette viser at teknologien som utvikles ved IFE, er relevant og har potensial til å bidra til veksten i helseindustrien.

SAMARBEID MED SYKEHUS. IFE er opptatt av å bygge partnerskap og støtte miljøer som arbeider for samme formål: Utvikle norsk helseindustri og nye arbeidsplasser i Norge. Sammen med i Oslo Cancer Cluster har vi etablert et forskningslaboratorium i Oslo Cancer Cluster Incubator. Her har vi startet et tett samarbeid med forskerne på sykehusene og vil etablere prosjekter som kan bidra til å bringe legemidler inn i klinisk utprøving.

Vi har forskningssamarbeid med Kreftforskningsinstituttet ved Radiumhospitalet. Her bruker vi reaktorene våre til å produsere radionuklider, og vi er nå i gang med å teste ut Terbium-161. Denne radionukliden har potensial til effektivt å kunne bestråle små kreftsvulster, og samtidig spare de friske omkringliggende cellene. Det kan gi en mer presis og skånsom kreftbehandling.

Norge har unike fortrinn ved at vi har høy kompetanse, vi har infrastruktur og sikker produksjon. IFE tenker stort og ambisiøst og ser store fremtidsmuligheter. Vi vil skape flere nye arbeidsplasser og verdier ut av forsknings og utviklingsvirksomheten vår, slik vi allerede har gjort innen sol, vind og petroleum.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 04/2018

Powered by Labrador CMS