Starten på et nytt behandlingsregime?

Det er svært gledelig at Norge, som et av de første landene i verden, nå vurderer hiv-medisin gitt som injeksjon. Vi ser optimistisk frem mot avgjørelsen Beslutningsforum skal ta mot slutten av året. For landets over 4300 hiv-pasienter kan dette bli starten på et helt nytt medisinregime.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Jens Harald Älgenäs Eliassen Foto: Arne Walderhaug

Innlegg: Jens Harald Älgenäs Eliassen, styreleder i HivNorge

MENNESKER SOM lever med hiv, har i snart 25 år hatt tilgang på effektive legemidler som bidrar til at de ikke kan smitte andre og har få eller ingen bivirkninger.

Medisinene har blitt mer og mer effektive, og en stor andel av norske hiv-pasienter får nå behandling som består av én pille om dagen.

UTFORDRINGENE. Men det finnes en rekke pasienter som av ulike grunner sliter med å ta daglige tabletter. Dette kan være mennesker som har andre alvorlige sykdommer som gjør det vanskelig å svelge. Noen av dem har spesielt dårlig immunforsvar og andre komplikasjoner, og de lykkes ikke med å redusere virusmengden i kroppen. For andre er det vanskelig å følge opp daglige piller til faste tidspunkter, for eksempel på grunn rusutfordringer og dårlig psykisk helse.

Noen hiv-positive opplever at de må skjule for menneskene i sin egen nærmeste krets at de lever med hiv, og at de må gjemme bort medisinene sine. Da kan det bli vanskelige å følge opp en pille som må tas hver dag til fast klokkeslett. Noen lever under streng negativ sosial kontroll og kan ikke engang oppbevare medisinene sine hjemme.

INJEKSJON. Selv om medisinene som tilbys norske hiv-pasienter er gode og at antallet piller hver person må ta daglig, har gått kraftig ned de siste ti–femten årene, har vi lenge etterspurt fremskritt i forskningen på andre metoder og medisiner.

Derfor er det svært gledelig at Norge, som et av de første landene i verden, nå vurderer hiv-medisin gitt som injeksjon. Cabotegravir som langtidsvirkende kombinasjonsbehandling, sammen med rilpivirin til behandling av hiv-infeksjon, er nå til behandling i Bestillerforum. Sykehusinnkjøp har startet samtaler med produsentene, og Beslutningsforum vil med stor sannsynlighet godkjenne medisinen for utvalgte grupper i fjerde kvartal 2020.

Kanskje vil erfaringene og videre forskning gi oss en hiv-medisin som kan gis som sprøyte hver sjette måned, og om dette skulle bli en realitet innen noen år, vil det være et gigantisk steg frem for svært mange hiv-pasienter

FREMSKRITT. Dette er et stort skritt frem, selv om dette i første omgang bare skal prøves ut på utvalgte grupper pasienter. Medisinen skal kunne gis som sprøyte en gang i måneden. Infeksjonsmedisinerne vil dermed få en god mulighet til å se hvordan hiv-medisin som injeksjon fungerer, og høyst sannsynlig høste erfaringer som viser oss om dette er fremtidens medisiner for norske hiv-pasienter.

Kanskje vil erfaringene og videre forskning gi oss en hiv-medisin som kan gis som sprøyte hver sjette måned? Om dette skulle bli en realitet innen noen år, vil det være et gigantisk steg frem for svært mange hivpasienter. Dette gjelder særlig de mange barna som lever med hiv og som skal ta hiv-medisin daglig i kanskje så mye som 70–80 år.

OPTIMISME. HivNorge har vært aktiv med innspill til Sykehusinnkjøp og Bestillerforum, og vi følger saken tett i tiden fremover.

Vi er optimistiske med tanke på den avgjørelsen som Beslutningsforum skal ta på slutten av året. Dette er gledelig nytt for mange hiv-pasienter – og kanskje er det starten på et helt nytt medisinregime for landets over 4300 hiv-pasienter.


Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren opplyser at han selv lever med hiv.

Powered by Labrador CMS