Se til helsenæringen!

Helse er en vinn-vinn-næring som kan hjelpe regjeringen til å nå sitt mål med å doble eksportinntekter og lede an det grønne skiftet samtidig. At produktene også bidrar til å bedre helsevesenet, er en bonus.

Publisert
Karita Bekkemellem

      
        Foto: LMI
Karita Bekkemellem Foto: LMI

Innlegg: Karita Bekkemellem, konstituert direktør i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst

NYLIG LA regjeringen frem et veikart for grønt industriløft med prislapp på 60 milliarder kroner. Målet er å viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Regjeringen bør se til en allerede eksisterende grønn næring, som leverer på eksport, verdiskaping og arbeidsplasser: helsenæringen.

Mens vi venter på batteriproduksjon, havvind og hydrogen, vil helsenæring akselerere Norge mot «det grønne skiftet» – og samtidig nå regjeringens mål om å doble fastlandseksporten innen 2030. Men da må den satses på.

UNIK VERDISKAPING. Helsenæring har unike fordeler. Ikke bare at den gir verdiskaping, eksportinntekter og skaper arbeidsplasser. Det gjør alle suksessfulle næringer. Det unike er at produktene gir helsegevinster.

Helsenæringen skaper produkter som bidrar til en bedre helsetjeneste. Dette kan være gjennom forskning og utvikling av nye banebrytende behandlinger, legemiddelproduksjon, diagnostikk og medisinsk teknisk utstyr.

Helsenæringsmeldingen må følges opp med konkrete satsinger. Et investeringsfond for helse og livsvitenskap vil akselerere norsk helsenæring og regjeringens uttalte ambisjoner på feltet

Norge har behov for å sikre velferdssamfunnets bærekraft både sosialt, klimamessig og økonomisk. Perspektivmeldingen viser hvilke utfordringer Norge står overfor når landets utgifter øker, og hvordan regjeringen vil møte dem. Økte utgifter til helse- og omsorgstjenester er en av de største utfordringene, men perspektivmeldingen løfter ikke mulighetene som eksisterer i den samme næringen.

GÅR FORAN. Norske fagmiljøer er i verdenstoppen innenfor sine felt. Dette gir oss fortrinn i en global konkurranse og viser at helsenæring er verdt å satse på.

Det norske selskapet Algeta ble i 2014 kjøpt av Bayer for 18 milliarder kroner. Deres Xofigo ble utviklet fra grunnforskning ved Kjemisk institutt på Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet. Det brukes for behandling av kreft med spredning til skjelettet, og produseres i dag av Bayer ved Institutt for energiteknikk på Kjeller og eksporteres fra Norge til pasienter over hele verden.

På Lindesnes eksporterer GE Healthcare kontrastvæske til hele verden for omtrent ti milliarder årlig. Som Bayer valgte også GE Healthcare å investere i Norge – heller enn å flytte produksjon og utvikling til et land med billigere arbeidskraft, færre tollbarrierer og sterkere historikk for helsenæring.

NORSK VAKSINEPRODUKSJON. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den ønsker «å tilrettelegge for produksjon av kritisk viktige legemidler i Norge, som vaksiner, antibiotika og råstoff til legemidler. Vi vil etablere et nasjonalt senter for utvikling og produksjon av vaksiner og biologiske legemidler.»"

Deler av regjeringens 60-milliardersplan burde brukes på et senter for norsk vaksineproduksjon. Senteret bør drive kommersiell og pre-kommersiell kontraktproduksjon av vaksiner, samt beredskapsproduksjon og forskning.

Vi vil stå overfor kontinuerlig vaksinering i uoverskuelig fremtid. Det globale markedet er estimert å være på 47 milliarder dollar og det forventes en ti prosents vekst i året frem til 2027. Dette gir grunnlag for kommersiell virksomhet i et marked med stort potensial.

Samme teknologi brukes også i økende grad til å behandle kreftpasienter og pasienter med genetiske sykdommer. Senteret kan bidra til å sikre den norske befolkningen nødvendige vaksiner og beredskap – samt til en omstilling av norsk økonomi gjennom næringsutvikling som gir nye arbeidsplasser og eksportinntekter.

POTENSIALET. Helseindustrien er en av eksportnæringene våre med størst potensial. Det eksporteres allerede for 27,2 milliarder kroner årlig. Med riktige rammebetingelser kan dette øke vesentlig. Da må vi blant annet legge til rette for at oppstartselskaper får skalert opp virksomheten for et globalt marked. Vi må også bruke hjemmemarkedet for å få på plass offentlige innkjøpsordninger som fremmer forskning, innovasjon og produksjon.

Dette vil gjøre Norge mer attraktivt for internasjonal legemiddelindustri, som bruker 350 milliarder kroner på forskning og utvikling i Europa.

OPPRETT INVESTERINGSFOND! Helsenæringsmeldingen, som ble lansert av den forrige regjeringen, må følges opp med konkrete satsinger. Vi mener at et investeringsfond for helse og livsvitenskap vil akselerere norsk helsenæring og regjeringens uttalte ambisjoner på feltet.

Helse er en vinn-vinn-næring som kan hjelpe regjeringen til å nå sitt mål med å doble eksportinntekter og lede an det grønne skiftet samtidig. At produktene også bidrar til å bedre helsevesenet, er en bonus.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS