Retningslinjen for barnepalliasjon fastholdes

Helsedirektoratet viker ikke fra retningslinjen for barnepalliasjon: Som frittstående enhet bør barnehospice ikke anbefales opprettet med offentlige midler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Torunn Janbu
Torunn Janbu


Innlegg: Torunn Janbu, avdelingsdirektør i Spesialisthelsetjenester, divisjon for Kvalitet og forløp i Helsedirektoratet
Jens Grøgaard, seniorrådgiver i Spesialisthelsetjenester, divisjon for Kvalitet og forløp i Helsedirektoratet

NYLIG HADDE Catharina Dørumsgard fra Løvemammaenes Barnepalliasjonskomite og Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon og Barnesykepleierforbundet viktige innlegg i Dagens Medisin.

Innleggene kan leses som at Helsedirektoratet går imot sine egne anbefalinger om organisering av barnepalliasjon. Dette er ikke riktig.

LIKEVERDIG TILBUD. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge ble publisert av Helsedirektoratet i 2016. Retningslinjen anbefaler:

  • en nasjonal organisasjonsplan for fagområdet med mål om å gi alle barn og unge et likeverdig tilbud, uavhengig av bosted.
  • etablering av tverrfaglige regionale team ved hvert regionsykehus, med ansvar for å videreutvikle barnepalliasjon i sin region, med blant annet tverrfaglige team i alle barne- og ungdomsavdelinger. Slik kan teamene utvikle et godt og nært samarbeid med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sammen arbeide for et så godt liv som mulig for barn/ungdom og familie. Foreldre til barn med palliative behov kan lett få kontakt med kompetent helsepersonell i sin helseregion.
  • videreutdanning i barnepalliasjon for sykepleiere med mål om å oppnå kompetanse til stilling i barnepalliasjonsteam. Utdanningen ble etablert i 2017 og utvidet i 2019 til en tverrfaglig utdanning for helsepersonell ved OsloMet.

BARNEHOSPICE. Det var ingen anbefaling i retningslinjen om barnehospice. Målet var at barnepalliasjon først og fremst skulle tilbys i hele landet og være lett tilgjengelig for alle. Fagfeltet må først bygges fra grunnen og tilbud etableres til alle lokalt.

Jens Grøgaard
Jens Grøgaard

NOU 2017:16 «På liv og død» viste stor enighet med retningslinjen. Flertallet i utvalget anså at det ikke var behov for barnehospice. To medlemmer leverte dissens.

IKKE ANBEFALT. Helsedirektoratet leverte juli 2019 på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) en rapport om barnehospice og forslag til veien videre i barnepalliasjon. Grundig research om barnehospice også i våre naboland, viste at hospice nesten utelukkende ble benyttet av familier som bodde i nærheten – og der befolkningen er størst; i hovedstadsområdet.

Basert på utarbeiding av retningslinjen, vurderinger foretatt av flertallet i utvalget i NOU 2017:16 samt erfaringer fra studiebesøk til barnehospice i Norden, mener Helsedirektoratet at barnehospice som frittstående enhet ikke bør anbefales opprettet med offentlige midler.


OPPGRADERING AV KOMPETANSE
. I rapporten foreslo Helsedirektoratet i stedet å oppgradere enkelte barneboliger i hver region med kompetanse i barnepallisjon, for langtidsopphold og med avlastningsplasser – etter modell fra Trudvang barnebolig i Tromsø.

HOD bevilger penger til ulike tilskudd i statsbudsjettet, og Helsedirektoratet er pålagt å forvalte tilskuddene etter departementets regler

Det ble også foreslått et «silent corner» i barne-/ungdomsavdelingene ved behov for avansert palliasjon – etter modell fra Rigshospitalet, København.

HOD bevilger penger til ulike tilskudd i statsbudsjettet, og Helsedirektoratet er pålagt å forvalte tilskuddene etter departementets reglement.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS