OUS satser på ernæringsbehandling

OUS har innsett det ulogiske i at sykelige overvektige pasienter som fjerner magesekken, skal få et bedre tilbud enn kreftpasienter som fjerner magesekken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nicole Warmbrodt, klinisk ernæringsfysiolog, leder av Ernæringspoliklinikken, Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, OUS
Anne Høidalen, klinisk ernæringsfysiolog, leder av Seksjon for klinisk ernæring, Avdeling for klinisk service, Kreftklinikken, OUS
I DAGENS MEDISIN (8/2016) skriver Sedegheh Gharagozlian at magekreftpasienter som gjennomgår gastrektomi, ikke får nødvendig ernæringsråd og oppfølging i Norge. Ernæringsbehandling av fedmekirurgiske pasienter er prioritert fremfor underernærte kreftpasienter. For fire år siden var dette en sannhet også ved Oslo universitetssykehus (OUS), men slik er det ikke i dag. Gjennom en nysatsing, Ernæringspoliklinikken, har OUS etablert et poliklinisk tilbud for pasienter med sykdomsrelatert underernæring – og vist at dette er en prioritert oppgave for Norges største sykehus.
Ernæringspoliklinikken ble opprettet november 2014, gjennom et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og nysatsingen har sørget for en kapasitetsøkning innen ernæringsbehandling. Denne kapasitetsøkningen har gjort det mulig å utvide tilbudet til magekreftpasienter.
PREOPERATIV VURDERING. I dag gjennomfører kliniske ernæringsfysiologer ved Ernæringspoliklinikken en preoperativ vurdering av magekreftpasienter og vurderingen videreformidles til tverrfaglig behandlingsteam som har ansvaret for videre behandling av pasienten. Tidligere gjennomførte klinisk ernæringsfysiolog ved sengeposten denne vurderingen og, posten har derfor nå mer tid til inneliggende pasienter.
Etter utskriving fra sykehuset inkluderer første polikliniske kontroll fem–seks uker etter operasjon også et møte med en klinisk ernæringsfysiolog, ikke helt ulikt tilbudet til fedmeopererte pasienter ved OUS. Under denne konsultasjonen foretas en individuell vurdering, og det avklares om det er behov for videre ernæringsmessig oppfølging.
PRIORITERING. Vi er enige i at det er viktig å ha fokus på å gi en best mulig ernæringsbehandling – basert på individuelle behov. OUS har innsett det ulogiske i at sykelige overvektige pasienter som fjerner magesekken, skal få et bedre tilbud enn kreftpasienter som fjerner magesekken. Dette er nå rettet opp, og vi har etablert et tilbud for disse nyopererte kreftpasientene på lik linje med tilbudet fedmeopererte pasienter får.
Pasienter som er operert for kreft i mage-/ og tarmkanalen, har høy risiko for sykdomsrelatert underernæring. Vi oppfordrer flere sykehus til å prioritere disse pasientene. Det er essensielt at kliniske ernæringsfysiologer integreres i pasientforløpene til både denne pasientgruppen og andre pasientgrupper med sykdomsrelatert underernæring.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS