Ny teknologi kan begrense infeksjoner i sykehus

Som samfunn har vi alle et ansvar for at de syke møter et helsevesen som jobber målrettet for å hindre infeksjoner. Man skal ikke bli sykere av å være på sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Bjørn Platou
Bjørn Platou

Innlegg: Bjørn Platou, daglig leder i Decon-X International AS

FEM PROSENT AV norske pasienter rammes av sykehusinfeksjoner, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Å få en infeksjon når immunforsvaret allerede er lavt, kan få alvorlige konsekvenser, og i ytterste fall føre til dødsfall.

Hvert år rammes rundt 35.000 sykehus- og sykehjemspasienter i Norge av farlige infeksjoner. På verdensbasis dør 700.000 mennesker hvert år som følge av infeksjoner som oppstår når de er under behandling i helsetjenesten. Med utviklingen i multiresistente bakterier sier Verdens helseorganisasjon (WHO) at de 700.000 kommer i tillegg til ytterligere ti millioner innen 2050.

BEDRE HYGIENE. Dette er en av de største utfordringene i helsevesenet, også her hjemme i Norge. Utfordringen med sykehusinfeksjoner gir økende bruk av antibiotika, og på lengre sikt en økning av multiresistente bakterier. Denne utviklingen kan vi begrense ved å avverge flere tilfeller av sykehusinfeksjoner.

FHI-rapporten viser at de fleste infeksjoner oppstår i sammenheng med kirurgiske inngrep. Ett av de viktigste grepene vi kan ta, er å sikre bedre håndhygiene – fordi sårstell og vask foregår manuelt. Samtidig vet vi at håndvask ikke er nok for å bekjempe bakterier. Vi trenger flere verktøy i verktøykassa.

For å bekjempe infeksjoner og resistente bakterier, er det viktig at man hele tiden fokuserer på hvordan smitte kan bekjempes og begrenses

NYE METODER. I klyngegruppen til Norway Health Tech finnes det mange selskaper som har disse verktøyene. Noen av dem omfatter teknologi som automatisk desinfiserer og fjerner alle bakterier fra lukkede områder, i tillegg til utstyr i sykehus- og sykehjemsrom-løsninger for bedre blodsirkulasjon som gjør at sår gror hurtigere og derav er mindre mottakelige for infeksjoner. Å desinfisere eller lukke sår, er ikke en løsning alene, men for å bekjempe infeksjoner og resistente bakterier, er det viktig at man hele tiden fokuserer på hvordan smitte kan bekjempes og begrenses.

Vi ønsker alle å være med på å bekjempe infeksjoner i helsevesenet – og å utgjøre en forskjell. Det nye er at vi må tillate at teknologi og nye metoder får lov til å hjelpe.

MINDRE ANTIBIOTIKA! Flere eldre, en større befolkning – og flere som reiser – er faktorer som – sammen med utviklingen av multiresistente bakterier – kan føre til flere tilfeller av infeksjoner og smitte – med mindre vi sammen finner nye løsninger. Da bør vi ta i bruk flere av verktøyene og utvikle enda flere løsninger som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for dem som jobber i helsevesenet – og pasientene. Et felles mål må være at det i fremtiden kan rapporteres om markante nedganger i sykehusinfeksjoner.

Som samfunn har vi alle et ansvar for at de syke møter et helsevesen som jobber målrettet for å hindre infeksjoner. Man skal ikke bli sykere av å være på sykehus. Hvis vi tar ny teknologi i bruk for å sikre nedgang i bruken av antibiotika, kan syke blir friske av sykehus – ikke sykere.

Interessekonflikt/disclaimer: Decon-X International er et norsk forskningsbasert selskap som leverer desinfiserings-løsninger til blant andre helsesektoren i Norge.

Powered by Labrador CMS