Norsk barne- og ungdoms-psykiatri står i kne

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk foreningen (NBUPF) er bekymret for situasjonen i barne- og ungdomspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Ingvild Skogen Bauge Foto: Legeforeningen

Innlegg: Ingvild Skogen Bauge, leder i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF)
Sjur Eriksrud Johansen, nestleder i NBUPF
Ihuaku Ndukwe, styremedlem i NBUPF
Janne Hassfjord, styremedlem i NBUPF
Christina Eliassen, styremedlem i NBUPF

DET ER stor pågang av barn og ungdom som trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten, og tjenesten var allerede forstrukket før pandemien inntraff. Vi har i hovedsak to bekymringer. Vi er bekymret for barn og ungdommers psykiske helse og det økte behovet for hjelp, men vi er også bekymret for tjenestene som burde være til hjelp for disse barna, og som ikke strekker til.

Barn og unge blir taperne når støtten de trenger, ikke er der.

BEKYMRINGEN. Situasjonen har medført behov for å iverksette kriseplaner på både kort og lengre sikt. Det er både behov for økte ressurser til poliklinikkene, men også i stor grad økt kapasitet på døgnposter.

  • Noen steder omdefineres elektive senger til akuttsenger, som gjør at pasienter med behov for elektiv innleggelse ikke får det tilbudet de har behov for.
  • Andre steder prøver man å gi et intensivt dagtilbud for å unngå døgninnleggelse, uten at det er tilført noen ekstra ressurser.

Grunnet økt behov sprer poliklinikkene sine begrensede ressurser på flere pasienter. Vi er bekymret for at vi gir et for dårlig tilbud.

SAMFUNNSØKONOMIEN. Kostnaden for samfunnet er enorm når unge mennesker faller utenfor. Det er ikke bare den individuelle kostnaden av psykisk lidelse som må tas med i betraktning når regnestykkene settes opp. Vår påstand er at det alltid er viktig for individet selv og deres familie, men også en god samfunnsøkonomisk investering å prioritere barn og unges helse.

I barne- og ungdomspsykiatrien har vi ingen tid å tape. Den totale satsingen på barn og unges psykiske helse må skje nå – og vi trenger både akutte og langsiktige løsninger

Vi oppfordrer regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) til å prioritere dette enda høyere fremover.

RESSURSENE. Vi opplever at det politisk ikke har blitt satset på psykisk helsevern til barn og unge i den grad som var, og er, nødvendig.

NBUPF tenker at satsing på både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten er svært viktig, og bør prioriteres i enda større grad. Vi ser at man bør satse på alle nivåer.

Hjelpen i spesialisthelsetjenesten bør være tilgjengelig, bli gitt i rett tid – og være faglig oppdatert. Det må være rammer og ressurser som gjør dette mulig.

DET HASTER! Det er viktig å ha en spesialisthelsetjeneste med spesialistkompetanse. I dag er det kun 20 prosent leger av det totale antallet behandlere i BUP. Kun åtte prosent av alle behandlerne er overleger –spesialister i barne- og ungdomspsykiatri – og de resterende tolv prosentene er leger er under utdanning.

Det tar lang tid å utdanne spesialister. NBUPF tok opp vår bekymring for dette for et år siden med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og bekymringen vår øker. Det ble i januar 2021 sendt inn en ny oppfordring om prioritering til HOD.

I barne- og ungdomspsykiatrien har vi ingen tid å tape. Den totale satsingen på barn og unges psykiske helse må skje nå – og vi trenger både akutte og langsiktige løsninger.


Tilleggsinformasjon: Forfatterne skriver på vegne av styret i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening og oppgir ingen interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS