Legg til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge!

Hvis det skulle oppstå langvarig legemiddelmangel, er Norge særlig utsatt. Norske myndigheter bør gripe inn nå – før det er for sent.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Rønnaug Larsen
Rønnaug Larsen

Kronikk: Rønnaug Larsen, farmasøyt og leder av Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene)

DAGENS SITUASJON med stadig økende legemiddelmangel er bekymringsfull. I 2018 ble det registrert 684 tilfeller av medisinmangel i Norge. Allerede i begynnelsen av juli har dette tallet overgått fjorårets tall med 748 registrerte tilfeller.

Til nå har apotekfarmasøyter heldigvis klart å skaffe det som står på resepten eller et fullgodt alternativ, men økende problematikk krever nye tiltak.

UTBREDT PROBLEM. Hvorfor oppstår legemiddelmangel? Det finnes mange årsaker til legemiddelmangel, og problematikken gjelder for mange land. Den hyppigste årsaken til mangel er ulike problemer tilknyttet produksjonen, som utgjorde 43 prosent av tilfellene i 2018.

Råvarene til medisinene produseres i stor grad i Kina og India på grunn av lave priser og færre/manglende miljøkrav. Deretter fraktes råvarene videre til for eksempel Europa – der legemidlene lages, pakkes og distribueres. Hvert av disse trinnene kan gjøres i ett eller flere land, avhengig av tollkrav og fabrikkplassering. Et legemiddel kan derfor gå gjennom flere land før det ankommer Norge. Dermed kan en mangelsituasjon oppstå dersom det går galt i et av landene.

Ett eksempel kan være at en lastebil som frakter legemidler, kjører av veien. Disse legemidlene vil aldri finne veien til Norge, og kan dermed skape en mangelsituasjon.

TRUER SIKKERHETEN. Legemiddelmangel går utover pasientsikkerheten, og mangelen kan ha store konsekvenser for pasientene – spesielt i de situasjonene der det ikke finnes alternative legemidler og det innebærer fare for liv eller helse.

Når det oppstår en mangelsituasjon, får som regel pasientene en alternativ pakning av samme legemiddel. Dersom dette ikke finnes, må legen finne et alternativt legemiddel. Dette kan skape forvirring og engstelse blant pasientene, og i ytterste konsekvens kan det føre til at medisinene blir brukt feil – eller ikke brukt i det hele tatt. Legemiddelmangel fører også til økte kostnader, og betydelig tidsbruk for helsetjenesten og apotek.

NORSK EGENPRODUKSJON? Å opprette egenproduksjon av legemidler, skjer ikke over natten. Norske myndigheter bør gripe inn nå, før det er for sent. Dersom det skulle oppstå langvarig legemiddelmangel, er Norge særlig utsatt, ettersom vi utgjør et lite marked med lave priser på reseptbelagte medisiner, i tillegg til at vi har minimal egenproduksjon av råvarer.

Norges Farmaceutiske Forening mener det bør legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge. Norsk produksjon og eksport av penicillin kan sikre det europeiske markedet

Farmaceutene (Norges Farmaceutiske Forening) mener det bør legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge – spesielt produksjon av råvarer, som i dag produseres for det meste i Asia og på produksjonssteder vi har lite informasjon om. Som et tiltak kan Norge for eksempel begynne å produsere råvare for penicillin. I dag finnes det kun ett par produsenter på verdensbasis som produserer slik råvare, og disse er i Asia. Norsk produksjon og eksport av penicillin kan sikre det europeiske markedet. På grunn av få aktører kan produksjonsproblemer ramme oss hardt.

TILRETTELEGGING! Dersom norske myndigheter i større grad legger til rette for denne typen produksjon, vil det bidra til styrket beredskap mot legemiddelmangel i Norge. Andre land har innsett at man må tenke nytt. Eksempelvis tester det britiske helsevesenet nå ut en ny finansieringsmodell for å sikre utvikling og produksjon av antibiotika.

Vaksinering forebygger sykdom og antibiotikabruk. Farmaceutene mener derfor at myndighetene også bør utrede muligheten for et nordisk samarbeid rundt human vaksineproduksjon, der forsknings- og produksjonsfasilitetene legges til Norge. Nordisk – for å sikre bærekraftig eksport.

NYTENKING! Den norske legemiddelprodusenten i Kragerø, Vistin Pharma, er i dag en av verdens største produsenter av virkestoffet metformin; ett av de mest brukte legemidlene ved type 2-diabetes. Pharmaq, som også er en norsk legemiddelprodusent, er verdensledende innen fiskevaksiner. Disse selskapene er et bevis på at råvareproduksjon og vaksineproduksjon faktisk er mulig i Norge.

Det har aldri vært så stor mangel på legemidler i Norge som nå, men vi har nok ikke sett det største omfanget ennå. Det er på tide å gjøre noe med dette voksende problemet, og økt legemiddelproduksjon i Norge er et bærekraftig tiltak. For å få dette til, trenger vi politisk vilje og nytenking.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 13/14-2019

Powered by Labrador CMS