NARVIK: En av kronikkforfatterne, kommuneoverlege Sverre Håkon Evju (t.h) i Narvik, er styremedlem i Norsk legevaktforum. Sammen med fastlege- og legevaktlegene Benjamin Lischner, Heidi Holtet, Hilde Klukstad, Kine Østvik, Linnea Hergot-Høgset og nestleder Bernard Holthe i Nordland legeforening, markerer de torsdag at de har fokus på arbeidstidsbelastingen på legevakt.
Foto:

Ja til bedre kvalitet i legevakt

Leger som jobber 50–60 timer per uke, eller mer, lever med risikoen for å yte helsehjelp med lavere kvalitet enn om legen var uthvilt. En sliten lege er ingen god lege.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Line Kamilla Heimestøl

Innlegg: Line Kamilla Heimestøl, leder av Norsk Legevaktforum
Sverre Håkon Evju, styremedlem i Norsk Legevaktforum

DET PÅGÅR ET oppgjør mellom Legeforeningen og KS om legevakt, og spesielt om arbeidsvilkårene for fastlegene som også går i vakt.

Det er enighet om at fastlegenes arbeidsbelastning er for høy. Ønsket er å bedre situasjonen, med mål om trygge rammer for legevaktenes organisering.

Sverre Håkon Evju

UTVIKLING. Norsk legevaktforum er en interesseorganisasjon for store og små legevakter i hele landet, og er tverrprofesjonelt representert med sykepleiere og leger. I styret sitter legevaktleger og sykepleiere som representerer alle helseregioner.

Vi jobber for økt kvalitet på legevakt og ønsker å bidra til fremme legevaktmedisin med utvikling, utdanning og forskning innen omsorg og behandling av pasienter som kontakter legevakt.

NEI TIL SLITNE LEGER! Våre leger og sykepleiere har alle kjent på økt arbeidsbelastning i forbindelse med covid-19- pandemien. Dette bidro til en ytterligere tydeliggjøring av hvor viktig det er å ha gode rammer på plass for å sikre forsvarlig, akutt helseberedskap i kommunene.

Norsk legevaktforum fokuserer først og fremst på kvalitet i helsehjelpen som ytes på de ulike legevaktene. Leger som jobber 50–60 timer per uke, eller mer, lever med risikoen for å yte helsehjelp med lavere kvalitet enn om legen var uthvilt.

En sliten lege er ingen god lege.

Hvis en ordning med fast ansatte leger skal fungere, må det sikres at de – på lik linje med fastlegene – får et godt utdanningsløp mot spesialitet allmennmedisin

FLERE LØSNINGER. Det finnes ulike løsninger for å avhjelpe fastlegene med høy vaktbelastning.

Det er et krav, og et ønske, om at fastlegene bidrar inn i legevaktordningen. Noen legevakter har valgt å tilsette legevaktleger som er fast ansatt. Tanken bak dette har blant annet vært å avlaste fastlegene fra høy vaktbelastning. Dernest har legevakten ønsket å ha flere leger i vakt med interesse for akuttmedisin. Endelig vil mange leger velge en slik jobb framfor en stilling som selvstendig næringsdrivende lege.

Skal en ordning med fast ansatte leger fungere, må det sikres at disse – på lik linje med fastlegene – får et godt utdanningsløp mot spesialitet allmennmedisin. Endelig er det også behov for rammer som sikrer at de har rett til resertifisering og kan beholde tilleggstakst.

KARTLEGGING. I en kartlegging som Nasjonalt senter for distriktsmedisin har utført, kommer det frem at eksisterende og planlagte nasjonale støtteordninger bare delvis møter kommunens behov.

Det stilles spørsmål om det er behov for en mer generell ALIS-avtaleordning, som dekker mer enn handlingsplanen for allmennlegetjenesten legger opp til.

I andre kommuner vil ikke ansettelse av faste legevaktsleger være aktuelt. Her vil det være spesielt viktig å sikre gode rammevilkår for fastlegene slik at disse ikke tvinges inn i en altfor høy vaktbelastning.

JA TIL KVALITET! Legevaktmedisin er et viktig fagområde som må løftes opp og frem. Dette er også viktig for rekruttering til allmennmedisin, og viktig for en bærekraftig fastlege- og legevaktsordning inn i fremtiden.

Norsk Legevaktforum jobber for at kvaliteten i legevakt skal bedres. Dette betinger også gode arbeidsvilkår for legevaktleger.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS