Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Useriøst om legevakt

KS fortsetter med å toe sine hender og å fraskrive seg alt ansvar for arbeidsbelastningen i legevakt.

Publisert: 2020-09-22 — 12.19

Marit Hermansen

Innlegg: Marit Hermansen, president i Legeforeningen

«I LEGEYRKET, som i mange andre yrker, er vaktordninger en viktig del av arbeidet. Da er det ikke mulig å overlate til den enkelte lege å velge når han eller hun skal jobbe», skriver Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, i Dagens Medisin den 17. september.

Men KS underslår at vi snakker om fastleger som jobber langt mer enn full arbeidsdag før legevakten begynner. Hvilke andre yrkesgrupper er det i det hele tatt mulig å sammenligne med?

OPPSIKTVEKKENDE HOLDNING. Denne oppsiktvekkende arbeidsgiverholdningen har bidratt til at fastlegeordningen er i krise.

KS har i mange år blitt konfrontert med at legevaktbelastningen er for stor, uten at noe har skjedd. Leger i distriktskommuner har liten innflytelse på når – og hvor mye legevakt de må ha – i tillegg til annen jobb.

Som arbeidsgiver har KS dessverre fraskrevet seg alt ansvar. 

HELSESKADELIG. Det er ulikt hvor mye folk ønsker å jobbe. Det varierer med livssituasjon, helse og andre forhold i livet.

Den oppsiktvekkende arbeidsgiverholdningen har bidratt til at fastlegeordningen er i krise. Som arbeidsgiver har KS dessverre fraskrevet seg alt ansvar

Leger i kommunene trives ofte med oppgavene sine, og mange ønsker å jobbe mye. Men det er veldokumentert at høy arbeidsbelastning kombinert med manglende kontroll over egen arbeidssituasjon, er helseskadelig.

Legeforeningens krav handler derfor om å gi våre medlemmer et vern mot den enorme arbeidsbelastningen.

FLEKSIBILITET. Skremmebilder om at våre krav vil sette befolkningens liv og helse i fare, er uten rot i virkeligheten. Legeforeningen tilbyr snarere stor grad av fleksibilitet til å inngå avtaler lokalt, med lang tidshorisont.

Uenigheten bunner i at KS velger bort mulighetene som ligger i avtaleinstituttet – og heller kun styrer etter pålegg og plikter.

BEKLAGELIG. KS har selv bidratt til at kommunene sliter med å tiltrekke seg leger. Det er beklagelig at de fortsatt toer sine hender og nekter å gjøre noe med arbeidsbelastningen i legevakt.

Dette burde bekymre flere enn landets kommuner.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tore Olai Høghjelle 22.09.2020 12.59.47

  Lege

  Legevaktsbelastningen er tøff nok som den er. Uten tvil. Fastlegekrisen er vel et resultat av en årelang kontinuerlig oppgavefordeling i fastlegenes disfavør. Som er forverret av at ingenting av dette er kompensert for. Jeg tenker bare på hvordan landets kommuner, og andre institusjoner i dag har store IT-avdelinger for å drifte en helt nødvendig digitalisering i sin drift. Fastlegen har nøyaktig samme overføringer i dag som da vi drev med penn og papir for 20 år siden, kun justert for pris / inflasjon. Mens vi de facto har digitalisert hele fastlege-ordningen gratis for samfunnet. Og dette er bare en liten "detalj" av alt det vi har tatt på oss av ekstra oppgaver, ukompensert. Fortsatt sitter jeg minst 2 ganger i uken på telefon til min it-leverandør for å løse problemer - som fortsatt ikke er løst! Det er et lappeteppe av dårlige løsninger, som så vidt står på beina, mens enkelte politikere tar til orde for at vi må eksportere norske IT-løsninger innen helse. Gleder meg til pensjon!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!