Innsatsen for klima og helse må skjerpes, statsråd Kjerkol

Dommen etter Ingvild Kjerkols første seks måneder som helse- og omsorgsminister bør også omfatte klimaendringene. Vi etterlyser et kompetansesenter for bærekraft som kan stå ansvarlig for å lede arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren.

Publisert
Knut Mork Skagen
Knut Mork Skagen

Innlegg: Knut Mork Skagen, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og  styreleder i Legenes klimaaksjon

I EN REPORTASJE 6. mai skriver Dagens Medisin om hvordan Helse-Norge vurderer innsatsen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter et halvt år i jobben. Artikkelen utelater århundrets store folkehelseutfordring: klimaendringene. For en betydelig andel av verdens barn trues fremtiden av hetebølger, ekstremvær, matmangel og nye infeksjonssykdommer.

Det haster: Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 C ryker dersom globale klimagassutslipp ikke snur i løpet av de neste to–tre årene. Derfor er det grunn til å vurdere den nye helse- og omsorgsministeren innsats også på dette området.

GLEDEN – OG SKUFFELSEN. Den 8. november i fjor kom den gledelige nyheten om at Norge sluttet seg til helseprogrammet ved klimatoppmøtet COP 26. Omtrent samtidig vedtok de regionale helseforetakene felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. De har satt seg mål om kutt i klimagassutslipp som er i tråd med Norges forpliktelser under Parisavtalen.

Planene om å kartlegge nasjonal sårbarhet og tilpassingsbehov – samt helsesektorens klimagassutslipp – ønskes velkommen. De har vært etterlyst lenge, og er sammenlignbare med det en rekke andre land har forpliktet seg til i forbindelse med COP 26.

Vi trenger klima- og miljømål for en samlet helsesektor – med tydeliggjøring om at helsehjelp i Norge skal drives klimanøytralt – på alle nivåer

Derfor blir også gleden over tiltakene blandet med en skuffelse over at det ikke gjøres mer. Norge har alle muligheter til å ta føringen i dette arbeidet, men henger fremdeles etter.

Se også: Ta steg for en grønnere sektor

SE SAMMENHENGEN! Det mangler en helhetlig innsats. Legenes klimaaksjon etterlyser et kompetansesenter for bærekraft som kan stå ansvarlig for å lede arbeidet med grønn omstilling av helsesektoren. Reduksjon av klima- og miljøavtrykk krever gjennomgående systemarbeid der man ser sammenheng mellom klinisk praksis og miljømessig effekt.

Storbritannia har hatt stor suksess med Sustainable Development Unit, som med sin uavhengighet kan komme med anbefalinger på tvers av etablerte organisatoriske skillelinjer.

Se også: Ta tak i klimakrisen

TYDELIGHET. Vi etterlyser klima- og miljømål for en samlet helsesektor, der det tydeliggjøres at helsehjelp i Norge skal drives klimanøytralt på alle nivå. Reduksjon i direkte utslipp er heller ikke tilstrekkelig. De største helseutslippene er indirekte, i forbindelse med produksjon og leveranse av medikamenter og medisinsk utstyr.

En samkjørt norsk helsetjeneste kan være med på å presse frem bærekraftig drift hos produsenter. Det vil komme langt flere enn oss selv til gode.

GRØNN OPPLÆRING! Vi etterlyser også en satsing på helsepersonell som ressurs i den nasjonale klimadugnaden. Én av fem arbeidstakere i Norge jobber med helsefaglig arbeid. Det er behov for å bygge kompetanse og satse på helsepersonell som endringsagenter i møte med klimaendringer.

Se også: Vil inkludere klima og bærekraft i helseutdanninger

Til innføringen av Helseplattformen i Midt-Norge ble det utlyst hele 90 hel- og deltidsstillinger for opplæring på tvers av kommune- og sykehus. Tenk om det foregikk en tilsvarende intensivopplæring av helsepersonell rundt bærekraft og miljø.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS