Hvordan stopper vi århundrets største folkehelsesykdom?

Flere blir overvektige og inaktive parallelt med doblingen av antallet personer med type 2-diabetes. Vi står foran århundrets største folkehelsesykdom, men hva er planen for å snu trenden?

Publisert
Mette Engebretsen

Innlegg: Mette Engebretsen, leder for markedstilgang og samfunnskontakt i ‎Roche  Diagnostics Norge AS, Diabetes Care

STADIG FLERE blir overvektige, vi blir mer inaktive – og antallet personer med type 2-diabetes dobler seg. Denne virkeligheten står i sterk kontrast til helsepolitikernes manglende fokus på folkehelsetiltak.

Under Arendalsuka var forebygging et viktig tema i debatten. Bakteppet er at antallet diabetestilfeller i Norge har doblet seg de siste 20 årene, hovedsakelig på grunn av økningen i type 2-diabetes.

FOREBYGGING, ELLER IKKE? Med den pågående fedmeepidemien og kommende eldrebølgen, tyder alt på at antallet personer med type 2-diabetes fortsatt kommer til å øke. – Hvis vi ikke klarer å ta dette innover oss og snu trenden, har vi tapt på startstreken. Vi må forebygge at flere får diabetes, og da må vi gjøre noe med risikofaktorene, sa professor Lars Gullestad under diabetesdebatten i Arendal.

Det brenner – mens brannmannskapet fortsatt sitter på kontoret og drikker kaffe

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Høyre understreket at politikerne ikke kan endre folks liv, dette må den enkelte gjøre selv. Han trakk frem videreføring av Nasjonal diabetesplan som det viktigste politikerne kan gjøre for å bedre behandlingen og forebyggingsarbeidet de neste årene, og han etterlyste en garanti fra Arbeiderpartiet om at partiet vil videreføre nasjonal diabetesplan etter 2023.

FOLKEHELSEMELDINGEN. Even Røed (Ap), som var eneste representant fra regjeringspartiene under diabetsdebatten, ga ingen garanti om fremtiden til diabetesplanen. I stedet løftet han frem den kommende folkehelsemeldingen som et viktig ledd i arbeidet med å forebygge type 2-diabetes.

Han fikk støtte fra generalsekretær Anne Grete Skjellanger i Diabetesforbundet. Hun ønsker en kraftfull og modig folkehelsemelding som tar i bruk tiltak som virker.

HVA ER PLANEN? Det står ikke på gode intensjoner – pakket inn i fine og velmente ord:

  • Forebygging
  • folkehelsemelding
  • fedmeepidemi
  • eldrebølge – og snu trenden.

Men hva skjer? Hva er planen?

Vi står foran århundrets største folkehelsesykdom. Sagt med andre ord: Det brenner – mens brannmannskapet fortsatt sitter på kontoret og drikker kaffe.


Disclaimer:
 Roche Diagnostics Norge AS, Diabetes Care (en del av Roche-gruppen), har mer enn 40 års erfaring med å utvikle medisinsk utstyr til egenkontroll og behandling av pasienter med diabetes. Selskapet har hovedkontor i Basel, Sveits og totalt rundt 92.000 ansatte i mer enn 100 land.


Dagens Medisin
, fra Kronikk- og debattseksjonen i 15-utgaven

Powered by Labrador CMS