Gratulerer med program for voksenvaksinering, Sverige!

I dag sender vi gratulasjoner over grensen til Sverige, som torsdag 1. desember 2022 innfører et voksenvaksinasjonsprogram. Når får vi dette til i Norge?

Publisert
Oddvar Solli

Innlegg: Oddvar Solli, ph.d, samfunnsøkonom og leder for helseøkonomene i Pfizer, Norge
Glenn Osnes, leder for covid og vaksine-området i Pfizer, Norge

POLITIKERNE I NORGE har snakket om et slikt vaksinasjonsprogram siden 2015, men ingenting skjer. I det følgende vil vi beskrive kort hva svenskene nå innfører, og hva et voksenvaksinasjonsprogram betyr for folkehelsen.

Enkelte grupper har økt risiko for å bli alvorlig syke av pneumokokker. I Sverige inngår vaksinasjon mot pneumokokker i et nasjonalt vaksinasjonsprogram for risikogrupper gjeldende fra 1. desember 2022. Vaksinasjonsprogrammet inkluderer alle i alderen to år eller eldre som har noen av følgende sykdommer eller tilstander:

 • kronisk hjertesykdom,
 • kronisk lungesykdom,
 • andre forhold som fører til redusert lungefunksjon,
 • kronisk leversykdom,
 • kronisk nyresvikt,
 • diabetes,
 • miltinsuffisiens eller ingen milt,
 • cystisk fibrose,
 • cerebrospinalvæskelekkasje eller barriereskade som følge av kirurgi eller trauma mot hodeskallen,
 • cochleaimplantat,
 • redusert immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling, og
 • organtransplantasjon.

KOSTNADSEFFEKTIVT. Vaksinasjon mot pneumokokker skal også tilbys alle det året de fyller 75 år. Dersom vaksinasjonen ikke gjennomføres i løpet av det året, har personen rett til gratis vaksinasjon på et senere tidspunkt. Dette gjelder kun personer født i 1947 og senere.

Glenn Osnes

Den svenske folkehelsemyndighetens utredning av helseøkonomi ved å tilby et vaksinasjonsprogram, konkluderer med følgende: «Resultaten i den hälsoekonomiska utvärderingen visar att det är en kostnadseffektiv strategi att införa pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram för medicinska riskgrupper med ökad risk för allvarlig och livshotande pneumokocksjukdom, jämfört med att inte vaccinera».

JA TIL SYSTEMATISK TILNÆRMING. Norge har et velfungerende barnevaksinasjonsprogram med høy oppslutning, noe som sparer samfunnet for stor sykdomsbyrde og behandlingskostnader. Dette er veldig bra. Samtidig vet vi at vaksinasjon er viktig gjennom hele livsløpet. Det er mangel på kunnskap i befolkningen om hvilke vaksiner som er anbefalt for voksne. Folk må selv finne ut hvilke vaksiner de bør ta, når de bør ta dem, hvor de kan ta dem og i tillegg må den enkelte, i all hovedsak, betale selv.

Et voksenvaksinasjonsprogram er en del av løsningen for å redusere belastningen på helsetjenesten – og er spesielt relevant nå som vi står foran en stor økning av antallet eldre

Et voksenvaksinasjonsprogram vil føre til en mer systematisk tilnærming til vaksinasjon av voksne. Dette vil utjevne forskjeller innen helse ved at flere følger vaksineanbefalingene uavhengig av den enkeltes kunnskap, sosioøkonomiske status eller hvor i landet man bor. Et voksenvaksinasjonsprogram er en del av løsningen for å redusere belastningen på helsetjenesten – og er spesielt relevant nå som vi står overfor en stor økning i antallet eldre.

GRATULERER, SVERIGE! Norske myndigheter hevder å ha ambisiøse mål for folkehelsearbeidet, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller. Myndighetene har siden 2015 snakket om et vaksinasjonsprogram for voksne, uten at det har ført til noe.

La oss gratulere Sverige med deres voksenvaksinasjonsprogram. Det viser handlekraft og er et resultat med stor betydning for folkehelsen i Sverige. Det er på høy tid at Norge også får dette på plass.


Disclaimer:
Pfizer er et internasjonalt legemiddelselskap som utvikler og markedsfører legemidler og vaksiner innen flere terapiområder.

Powered by Labrador CMS