Fremtiden er nå for pasienter med tilbakefall av lymfekreft

For pasienter med tilbakefall av lymfekreft er fremtiden her nå: En fremtid de ikke får uten CAR-T-behandling. Vi oppfordrer Beslutningsforum til å snu – og gi en håndfull pasienter livshåpet tilbake.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Kari Sandberg

Innlegg: Kari Sandberg, leder av Lymfekreftforeningen

LYMFEKREFTFORENINGEN er meget skuffet over at Beslutningsforum avslo søknaden om å utvide CAR-T behandlingen til også å gjelde diffust storcellet B-cellelymfom. Dette gjelder inntil cirka 20 pasienter årlig, og som har vært gjennom flere runder strålebehandling uten å respondere.

Alternativet for disse pasientene er i dag palliativ behandling.

Les også: Skuffet over CAR-T-avgjørelsen

FREMTIDEN ER NÅ. Denne CAR-T behandlingen kunne altså ha vært en siste sjanse for cirka 20 personer i året, der kliniske studier viser at det er håp om at om lag halvparten av dem blir helt friske. Det er vanskelig å forstå at dette ikke er kostnadseffektiv behandling.

CAR-T-behandling kunne ha vært en siste sjanse for om lag 20 personer med tilbakefall av lymfekreft

Persontilpasset medisin defineres som fremtidens behandlingsmetode. For disse pasientene er fremtiden her nå, en fremtid de ikke får uten CAR-T behandlingen. Vi har ikke tid til å vente på bedre beslutningsgrunnlag da pasientgrunnlaget i utgangspunktet er lite og behandlingen kun har vært aktuell i kort tid.

OMGJØR VEDTAKET! Likevel ligger det en klar garanti om gode resultater i at ledende fagfolk på området søker om å få ta i bruk denne behandlingsmetoden. At man henviser til at Danmark – som ett av de landene vi vanligvis sammenligner oss med, men som i denne sammenheng er nokså alene om ikke å ha godkjent CAR-T – får oss til å mistenke at man leter etter moralsk støtte til en dårlig beslutning.

Lymfekreftforeningen oppfordrer Beslutningsforum til å snu i denne saken og med det gi en håndfull pasienter livshåpet tilbake.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS