- Er forskning på alternativ behandling relevant for deg?

Nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM, understreker viktigheten av satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM
RETT ETTER 17. mai var 400 av verdens fremste forskere på alternativ behandling samlet i Tromsø på konferansen ICCMR 2010.
Som en fin start på vårt 10-års jubileum hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på feltet. Om lag 35 land var representert, og de fleste deltakerne kom fra andre land enn Norge.
Forskningsmaraton
Det ble her presentert forskning innen fagområdet i godt over femti timer, av over 150 foredragsholdere – fra teoretisk grunnforskning til direkte effektstudier av behandlingsmåter.
Hva kommer så ut av en slik konferanse? Det å samle slik kompetanse og ny viten, betyr mye for både utviklingen av forskningsfeltet, for utøvelsen av alternativ behandling og for deg som forbruker av helserelaterte tjenester.
Når halvparten av befolkningen benytter alternativ behandling, blir kunnskap om den, og dokumentasjon av dens effekter, bivirkninger og sikkerhet, stadig viktigere. For noen uker siden la også Statistisk Sentralbyrå frem tall som viser at nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Dette understreker viktigheten av en videre satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet, både for myndigheter, utøvere og forbrukere.
Et bredt perspektiv
Tromsø-konferansen hadde et bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Blant de temaene som gikk «utenpå» det rene forsknings- og helsefaglige, vil vi trekke frem miljø/ bærekraft og samfunnsøkonomi:
Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting, belyste et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet: Hvordan påvirker vår tids medisinbruk og behandlingsvalg miljøet nå og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har vår bruk av farmasøytiske produkter på miljøet? Hvordan påvirker produktavfall fra helsevesenet drikkevannet, matvareproduksjonen og fiskene i havet? Wennmalm hevdet at dersom utviklingen av helsevesenet fortsetter, vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år – med de miljømessige konsekvensene dette får.
En ny tilnærming må til
«Americas Doctor», Andrew Weil, la i sitt foredrag vekt på bærekraftighet og helhetlig omsorg. Weil er kjent fra TIME Magazine, Oprah Winfrey Show og Larry King Live. Denne statusen har han oppnådd på grunn av sitt arbeid for å promotere det han kaller for en integrativ tilnærming til helse, overfor helsevesenet. For en fullsatt sal i Tromsø la han frem sine ideer om hvorfor dagens behandlingssystem ikke er bærekraftig verken for menneske eller samfunn.
Weil mener vi må åpne for en ny tilnærming i behandlingen av mennesker, både ut fra et medmenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Forebygger ikke godt nok
Ifølge Weil er problemet at man bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede har blitt syke, i stedet for å forebygge sykdom.
Helsevesenet har blitt en belastende utgiftspost for myndigheter i den vestlige verdenen, samtidig som vi får stadig flere kronisk syke. Bærekraftighet i helsevesenet vil sannsynligvis få økende aktualitet i tiden fremover.
Weils idé om et helsevesen der skolemedisinen og alternative terapiformer fungerer sammen om både forebygging og helbredelse av sykdom, berører på mange vis Samhandlingsreformen – og hvordan regjeringen i økende grad ser på helse.
Kunnskap endrer holdninger
Hva ellers kom ut av konferansen i Tromsø? Det viktigste er nok at kunnskapsgrunnlaget på det omstridte feltet alternativ behandling øker. Dette gjør at beslutningsgrunnlag og holdninger endres ved at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon. Upartisk, kunnskapsbasert kvalitetsinformasjon man kan stole på er noe av det man har mest bruk for i jungelen av helsestoff på internett.
Ser vi tilbake til oppstarten av NAFKAM for ti år siden, ser vi at forskningsinnsatsen først og fremst har økt kunnskapsgrunnlaget om alternativ behandling, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske forskningen på dette feltet er høyt anerkjent, blant annet ved at NAFKAM i 2008 valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling.
Forsøker å forstå
Blant andre, har én «bivirkning» av forskingsinnsatsen vært at dialogen mellom leger og alternative behandlere på disse årene har blitt mindre adjektivrik, og at begge grupper nå i større grad forsøker å forstå verdenen omkring seg på bakgrunn av den nye forskningen.
Dette skal vi fortsette å bidra til i nye ti år.

Powered by Labrador CMS